Úterý 2.1.2018

První den v novém roce jsme se sešli v radostné náladě, že jsme opět spolu a vyprávěli jsme si, jaké dárky jsme dostali k Vánocům. Po volných hrách jsme si zpívali písničky, při kterých se nám lépe uklízelo, před svačinkou oblíbené rozpočítadlo Ententýky, dva špalíky a u svačiny náš ranní rituál s básničkou Jedna, dvanda, třinda špánek, říkám, říkám zaříkánek, klikyháky, třesky plesky, ať je nám tu spolu hezky se závěrečným pohlazením po zádech kamaráda. Venku si děti nejdříve chvíli pohrály na zahradě, a pak jsme se vydali ke kontejnerům odnést odpad.
Při klidovém režimu po obědě Martina četla na přání dětí příběhy z knížky o mašince Tomášovi. Děti jednotlivé mašinky znají, a tak vzniklo příjemné čtení provázené povídáním nad jednotlivými příběhy. Navíc ještě zvládly individuálním přednesem vánoční koledu, kterou jsme se naučili před svátky. Připomněli jsme si tak vánoční dobu a pak jsme si povídali o pranostikách k novému roku. Čas strávený venku na zahradě dnes patřil především volným hrám a společným sekáním třísek na zátop. Třísky děti použily i ke svým hrám.

 Středa 3.1.2018

Dnešní den jsme se začali věnovat tradici Tří králů. Začali jsme písničkou My tři králové a povídáním o tom, co tento zvyk znamenal v dřívější době. Potom si děti postupně začaly vyrábět královské koruny. Takže školka byla plná Kašparů, Melicharů a Baltazarů:). A protože dnes bylo velmi nevlídné počasí, byly dopoledne na chvíli venku se Zuzkou jen ty děti, které chtěly a ostatní zůstaly ve školce s Martinou, které začaly tvořit královské koruny.
Po obědě Zuzka dětem dočetla příběhy z knížky Tři malé pirátky a začala číst knížku o líném kocourovi. Děti si také kreslily a hrály si s mozaikovou stavebnicí. Odpoledne se na chvilku zlepšilo počasí, a tak jsme šli všichni na zahradu, kde se děti vyřádily v loužích a dali jsme si pod střechou mimořádně svačinku. A za chvíli už zase zpátky do tepla. Ve školce proběhla dvě divadelní představení v Tobíkově režii.

Čtvrtek 4.1.2018

 V době před ranní svačinou většina dětí vybarvovala vystřižené obrázky, které společně s černými obrázky použijeme pro stínovou hru. Už při svačině jsme z okna viděli, jak v lesoparku začali kácet stromy a tak jsme se tam po jídle hned vydali. Zjistili jsme od dřevorubců, že některé stromy jsou nemocné a některé je zas potřeba pokácet kvůli bezpečnosti. A místo nich vysadí stromy listnaté. Z jednoho nemocného stromu jsme si také odnesli do školky ztvrdlou smolu, se kterou jsme měli zjistit zda hoří.
Smola voněla a doutnala až tak, že jsem zapomněli na požární hlásič. Takže bylo chvíli velké pozdvižení, ale vše dobře dopadlo :). Ale to bylo až po tom, co jsme byli ještě na procházce v nedalekém lesíku plný pařezů. Protože i zde došlo k velkému vymýcení stromů a keřů, objevili jsme s překvapením malý krmelec, rozbitou ptačí budku a dokonce hrobeček nějaké kočičky :). Došli jsme k oblíbeným panelům a travnatému kopečku. Cestou si děti užívaly blátivé cesty a louží. Po obědě Pavla dětem vyprávěla o tradici Tří králů v současnosti a pak Martina četla příběhy z knížky Matýsek a Majdalenka. Byl tam i příběh tříkrálový, při kterém jsme si zazpívali tříkrálovou písničku. Při čtení si děti ještě vybarvovaly vystřižené obrázky z rána. Venku na zahradě si děti hrály hru na schovávanou a kreslily do hlíny.

Pátek 5.1.2018

 V pátek jsme se sešli uvnitř ve školce a povídali jsme si o dlouhé cestě, kterou museli Kašpar, Melichar a Baltazar urazit a pak jsme se ji snažili nakreslit. Ríša přinesl encyklopedii dopravních prostředků, tak jsme se s dětmi bavily o tom, které dopravní prostředky před 2000 lety, v době , kdy tři králové cestovali, už byly, a které ještě čekaly na vynalezení. Pak jsme se vydali ven, ke skalkám. Cestou jsme se zastavili na hřišti mezi bytovkami, kde se holky houpaly a kluci prolézali. Na skalkách se Ríša a Matýsek se nebáli lézt pěkně vysoko, ostatní si nacpávali plné kapsy kamení. Po obědě četla Zuzka dětem z knihy Líný kocour Josef a pak si děti hrály na obchod, galerii a taky s vláčky. Venku jsme přepravovali na náklaďáku dřevo na další den, hráli hru o třech králích, kreslili uhlím na špalky. Také jsme si vyznačili poleny cestu a pak jsme po ní chodili tam a zpět. Toba napadlo postavit na konci cesty domek, který jsme hned po dokončení stěhovali pod střechu, protože začínalo pršet.