Pondělí 13.5.2019

Při pondělním scházení na zahradě jsme nejdřív kreslili do hlíny domeček, který pak doplnila Nellinka svými zvířátky a nakonec holčičky postavily z přírodnin vlastní obydlí – pro mravenečky, broučky… 🙂 A po svačině jsme začali úvodní relaxačně-pohybovou hrou „Farma“  a písničkou „Starý Janek farmu měl“. Děti uhodly, že tento týden si budeme hrát na zvířátka a jejich mláďátka. Dnes jsme chtěli s dětmi vyrazit na procházku do Králičiny, ale většina dětí nakonec chtěla zůstat u skal, kolem kterých jsme právě šli. Mladší děti tady zkoušely zvládnout vylézt na stěnu, nebo jsme si zafoukali do odkvetlých pampelišek, zahráli si hru na kouzelníka zvířátek nebo si děti jen tak prohlížely knížku o přírodě. Po lesní pěšině jsme pozorovali rostliny a určovali jsme jejich názvy podle aplikace rostlin v mobilu. Měli jsme s sebou i dalekohled, tak se děti mohly blíže zadívat do přírody. Na cokoliv. Bez dalekohledu jsme si pak všimli malých červených „bradaviček“ na listech javoru klenu. Dočetli jsme se, že to jsou hálky vlnovníka velkozobého a jsou to takoví mikroskopičtí drobní roztoči – škůdci. Tak až půjdete s dětmi do přírody, třeba je také společně najdete 🙂 U smrku jsme pozorovali nové výrůstky větví a jmenovali jsme odstíny zelené.

Po obědě děti poslouchaly příběhy z knížky Medvídek Pú, kterou donesla Stázinka. A potom jsme vyráběli loutky zvířátek, se kterými si budeme zpívat naší novou písničku o farmě a písničku „Když jsem já sloužil“. V odpoledních hodinách jsme si zahráli hru Šup do vody, šup z vody a pak si děti daly přetahovanou. Zábavy jsme si užili dost 🙂

Úterý 14.5.2019

Dnešní den byl ve zvířecím duchu. Při svačině i v ranním kroužku jsme si připomněli, jaká maminka patří k jakému mláďátku – a ke svačině jsme si popřáli jako malé koťátko. Za tím jsme se pak také vydali na vycházku, protože Ádina babička měla jedno malé koťátko doma, tak jsme tam vyrazili na návštěvu. Kromě kočky s koťátkem jsme viděli také pejska Danteho – a také ovečky. Koťátku jsme vymýšleli jméno a u oveček jsme si povídali o tvaru jejich zornice, který je obdélníkovitý (aby viděly panoramaticky velkou plochu kvůli pastvě a lovcům). Zpívali jsme si přitom písničku od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře: Němé tváře… Také jsme pozorovali fáze vývoje pampelišek a děti hádaly, jaký je rozdíl mezi dvěma různými a proč. Cestou zpátky do školky jsme se zastavili na skalách, kde jsme se dozvěděli, že děti vylezou zase o kousek výš i samy bez pomoci. Paráda 🙂

Po obědě jsme se vrhli na výrobu záložek do knížek ve tvaru zvířátek. Nechyběl tedy králíček, liška, tučňák aj. Měli jsme radost, když jsme si pak při prohlížení knížek mohli nějakou stránku „založit“ naší novou záložkou.

Také jsme se věnovali pracovnímu listu se zvířátky a čísly, kde jsme pojmenovávali a počítali jednotlivá zvířátka.

Odpoledne jsme zakončili běhací hrou na maminky a mláďátka a užívali si volné hry a volnosti na zahradě školky.

Středa 15.5.2019

Dopolední čas patřil plánované návštěvě divadla, ve kterém se hrála usměvavá, hudební a napínavá pohádka „Kterak přestrašný okřídlený drak Irav Yvolrak pozřel Karla“, jejíž hlavní myšlenkou byl zodpovědný přístup k životnímu prostředí. Děti si tak užily pohádku nejen po stránce zábavné, ale i poučné. Elence se podařilo v závěru pohádky dostat se s ostatními dětmi na jeviště a před čtyřmi dračími hlavami vytřídit odpad. Radost z toho byla veliká.

V odpoledních hodinách jsme měli tématickou školičku na zrakové vnímání, počítání a grafomotoriku. Pak jsme si společně s loutkami  zazpívali písničky o zvířátkách ze statku.  A protože dnešní počasí bylo velmi nevlídné, zůstali jsme s dětmi odpoledne v našem zázemí, kde si děti hrály s mozaikou, s kostičkami nebo si kreslily.

Čtvrtek 16.5.2019

Dnes jsme si vydali za mláďátky k rybníku Fabrák, a jaké bylo radostné překvapení, když jsme na jeho břehu viděli skupinku odpočívajících starších káčátek. Chvíli jsme je pozorovali v klidu, a pak jsme přistoupili blíže, abychom je spočítali. Káčátka se nám hezky zvedla a předvedla nám, jak spolu plavou ve vodě. S nimi jsme zároveň pozorovali vlaštovky, které létaly docela blízko nás nad hladinou rybníka. A v dálce na rybníku si tam v klidu pluli kačer s kačenou. Úžasný zážitek ze života vodních živočichů na rybníce :-). Při zpáteční cestě dětem neunikla ke hrám jediná louže nebo bahýnko. Vycházkou jsme si také všímali a povídali si o odpadu – to když, jsme šli kolem nějaké popelnice nebo kontejneru na tříděný odpad. A dokonce jsme jedno místo o odpadu uklidili. Pak jsme se stavili ještě u jedné zahrady, ve které chovají hodně holubů. Byl tam u nich přítomen zrovna jejich chovatel, a tak jsme se dověděli třeba to, že holuby chová pro holubí závod a jak takový závod probíhá.

Po obědě si děti prohlížely knížky nebo si hrály se stavebnicí. Pak na velkém archu tvořily farmu kresbou temperovými barvami a dolepováním vystřižených domácích zvířat.  A ještě před svačinou děti odehrály loutkové představení o tom, jak se ztratila zvířátka ze statku, ale jejich kamarádi je našli a pomohli jim najít cestu zpět. Odpoledne si děti hrály na kuchaře v blátivé kuchyni nebo si stavěli ze dřeva.

Pátek 17.5.2019

Dnešní svačinu jsme vybrali zvíře, které napadlo nejvíc dětí najednou a pozdravili se jako … SLONI 🙂 A jak se říká mláděti od slona? Potom jsme v ranním kruhu každý byl jiným zvířetem a zahráli jsme si na honičku, kdy chvíli honily veverky, potom koťátka a pak zase slon.
A pak už hurá na keramiku. Dnes jsme začali vyrábět létající balón s obtisky razítek. Už se zase moc těšíme na výsledek.

Po obědě jsme se věnovali čtení básničky od Fr. Hrubína: Kuřátko v obilí – a přitom jsme si vyráběli papírovou slepičku s kuřátky, kde děti procvičovaly obkreslování a stříhání kruhů. Z výtvorů jsme si pak udělali výstavku a radovali se při společných hrách i volné hře v zahradě školky.