Pondělí 6.5.2019

Pondělní den patřil v rámci našeho tématu ke Dni Země nejen úklidu našeho okolí a přírody, ale i objevování a zkoumání přírodních zajímavostí na červeném kopci v Klánovickém lese. Nejdříve jsme si zopakovali třídění odpadu se střepem Pepou, petkou Peťkou, časákem Čendou a kartonem Tomem. Pak jsme si oblékli pracovní rukavice a začali jsme uklízet už na zahradě a pokračovali jsme celou cestu až do lesa i zpátky. Děti byly pro tuto akci velice zapáleny, a proto se nám podařilo vyčistit od odpadků mnoho míst. V lese jsme také pozorovali a hledali v kůře stromů šišky, které si tam upevňují pro potravu datlovití ptáci. Lesní cestou jsme potkávali Hovnivály a rozrytou zem od divočáků. U červeného kopce děti běhaly v terénu, zahrabávaly se do suchého listí a také pozorovaly přírodu. Tobík třeba objevil pod listím klíčící žaludy a s Martinou pak pozorovali srnčí trus a srnčí pelechy. Zpátky jsme šli z lesa přes pole, kde si to děti nejen užily ve vysokém ozimu, ale projevily se opět jako skvělí přírodní detektivové a objevili i stopy srnek a několik dalších zvířat, která jsme bohužel nepoznali.

Po obědě si děti prohlížely časopisy a knížky a potom jsme si společně povídali nad dvěma obrázky s tématem „Kdo se chová v přírodě správně a kdo špatně“. Tyto obrázky si děti i vybarovaly a dokreslovaly další svoje nápady. V odpoledních hodinách děti v pokropeném záhonu hledaly žížaly pro výrobu naší mini žížalí farmičku v zavařovací sklenici s vrstvami hlíny, písku a trávy, abychom mohli sledovat její život v pohybu.

Úterý 7.5.2019

Dnešní den jsme začali vycházkou na hřiště do Pařeziny. Už jsme tam dlouho nebyli a moc jsme se na něj těšili. Děti si naplno užily všechny herní prvky, pískoviště i domečky. Dopoledne na hřišti uteklo jako voda.

Po obědě jsme si povídali o naší Zeměkouli, kde je voda a co je pod zemí. Přečetli jsme si kapitolu z knihy „Malovaný svět“ o tom, jak vznikají pod zemí v jeskyních jezera a jak se potom vrtá voda, abychom ji mohli pít. Také jsme si řekli, že země a voda jsou pro sebe moc důležité, protože do země se voda vsakuje – a v zemi je podzemní voda, kterou pijeme.

Poté jsme si s dětmi prohlíželi knihu s mapou světadílů. Ty pohotově začaly kreslit svoje vlastní mapy „světadílů“, na kterých byly poklady a skrýše, které hledaly po zahradě. Vytvářely a představovaly si plány toho, jak na ono místo dorazí. Bylo to velká výpravná akce.

Poté jsme u stolků venku vyráběli Zeměkouli z modrého papíru, na které jsme si vystřihávali světadíly podle své vlastní fantazie a pojmenovávali si je. Některé děti Zeměkouli podložily velkým bílým papírem, který znázorňoval Vesmír s hvězdami.

Čtvrtek 9.5.2019

Tento den byl pokračováním tématu o Zemi a vodě. První slova tentokrát byla o pitné vodě, kdy děti jmenovaly, kde všude používáme pitnou vodu.  V ranním kruhu jsme pokračovali pohybovou říkankou „Dešťové kapičky“ a dále pozorováním kapek po dešti hned na začátku vycházky u vysoké trávy, kde nám kapičky smáčely dlaně. Dál jsme šli ulicemi hledat louže, které přes noc nadělal déšť. Po cestě jsme našly nejen ty parádní louže, ale i spadané a uschlé jehnědy, které dětem přípomínaly nejdřív žížaly, a potom déšť 🙂 V trávě jsme také našli šnečka a na louce mezi domy několik rostlin, z nichž některé jsme mohli určit podle knížky od Pepči, kterou měla s sebou. Z ulic jsme šli do přilehlého lesíka, kde jsme s dětmi určovali názvy stromů podle listí a jejich začínajícího plodenství. Naší další zastávkou bylo lesní rozcestí, kde byla vyhlášena hra na hledání přírodnin, ze kterých pak skupinka holčiček společně s Martinou tvořily přírodní mandaly a maličké domečky pro hmyz. Představivost dětí byla opravdu velká 🙂 Nakonec jsme zkoumali, zda je i v listech a květech voda. Zjistili jsme, že se s nimi dá malovat, a to byl pro nás nejen důkaz, ale i zkoušení přírodních barev. Mezitím se kluci pohybovali v lesním terénu a pak našli v hromadě štepků, jehličí a trávy asi obydlí pavoučků, protože jich tam bylo hodně. V závěru vycházky se děti vydováděly na kmenech stromů a potom jsme si zahráli na schovávanou.

Po obědě si děti poslechly pohádku „Jak se dědovi Haraburdovi ztratila voda“, a potom si některé děti vyzkoušely pomocí měrné nádoby, vody a houbičky, kolik spotřebují vody při mytí rukou a zároveň jsme mluvili o tom, že vodou je potřeba šetřit. Následně děti ztvárnily na papíře vodovodní kohoutek a po té shlédly video o koloběhu vody a pitné vodě. Voda dětem nechyběla ani v odpoledních hodinách, kdy s ní zalévaly záhonek nebo kuchtily dobroty v blátivé kuchyni. V závěru dne jsme si zahráli tematickou pohybovou hru „Šup do vody, šup z vody“, u které byla velká zábava 🙂

Pátek 10.5.2019

Páteční den se nám vydařil. Počasí si s námi hrálo, ale i přes to, jsme to zvládli. Protože se blíží svátek maminek, tak jsme se rozhodli, že jim něco vyrobíme. Proto jsme ráno začali s výrobou všelijakých kytiček pro maminky. Potom byl čas na svačinku. Po svačince jsme vyrazili na keramiku, kde jsme vyráběli domečky. Bylo nás málo, a tak jsme všichni šli spolu v jedné skupince. Po keramice jsme měli ještě trochu času a tak jsme šli do herny, kde jsme si hráli s balonky.

Měli jsme veliký hlad, a tak jsme šli do školky, kde na nás čekal oběd. Odpoledne jsme pokračovali v kytičkách pro maminky a také si děti mohly vyrobit domeček z krabiček od sirek. Následně jsme měli svačinku. Náš den jsme zakončili opičí dráhou.