Týden 30.9. – 4.10.2019

Podzimní plody byly hlavním tématem i tohoto týdne. Pondělí bylo celé o řepě s pohádkou O veliké řepě, kterou si děti zahrály při vycházce do lesíka.  Děti zde i malovaly obrázky k pohádce nebo cokoliv je napadlo. Pohádku děti také skládaly jako puzzle, nebo jí řadily dle dějové posloupnosti a pak jí podle obrázků vyprávěly. Řepa byla také jako otvor, do kterého se děti strefovaly šiškou, nebo jako spoustu obrázků různých velikostí, které byly poschovávané na zahradě. Děti je nejdříve hledaly a pak je seřazovaly podle velikosti. Dnešní den také foukal velký vítr, tak jsme si o něm povídali. Má vítr barvu? Je neviditelný, ale zanechává za sebou stopy. Jaké? Vítr je silný, dokáže posunout, postrčit věci – a tak jsme pozorovali listí, které létalo kolem nás nebo si ho zkoušeli dát na dlaň a zkoušeli do něj fouknout. Dnes jsme také začali na přání dětí s mini školičkou, kdy si děti na pracovním listě procvičovaly krátké přerušované čáry (déšť). Ve středu jsme pokračovali s procvičením horního oblouku (klobouk houby).

Téma houby se neslo celým úterním dnem. Ráno jsme si nejdříve o houbách povídali, prohlíželi jsme si atlas, zkoumali jsme jedlé a nejedlé houby, zaměřovali jsme se také na piktogramy, které nám v atlase ukazují, které houby se mohou jíst, a které ne. Četli jsme také další příběhy Houbového království, tentokrát o holubinkách nazelenalých a mochomůrkách zelených. Potom jsme se s dětmi snažili třídit kartičky s názvy hub podle toho, zda byly jedlé nebo jedovaté a děti všechny houby roztřídily správně. Také jsme se bavili o tom, jak se v lese chováme, když najdeme houbu, kterou neznáme a celkově o chování v lese. Po svačině a pozdravení v kruhu jsme vyrazili s košíkem do lesa na sběr hub. Měli jsme štěstí a našli jsme 9 bedel, které jsme si odnesli do školky. Našli jsme i jiné houby, které jsme se snažili s atlasem rozeznat. S plným košíkem jsme se pak vrátili zpět na oběd. Po obědě přišla opět maminka Stázinky a zpívali jsme a hráli na nástroje. Společně jsme dokonce vymysleli i písničku o bedle jedlé. Po zpívání jsme ještě nalezené houby zkoumali. Jakou mají barvu, vůni, velikost. Nakonec jsme je společně nakrájeli a navlékli na drátek a pověsili na schody, aby houby uschly.

A houby byly i ve středu podzimním plodem pro pozorování. V lesíku za horolezeckými skalami děti našly několik méně známých hub a chorošů, které tak obohatily naše poznání o nové druhy. Mluvili jsme při tom o složení houby, o podhoubí, určovali jsme velikost, barvu, vůni, jedlá, nejedlá. Ve školce jsme si pak udělaly pokus s výtrusy hub, ale houba byla asi již moc stará, a žádné výtrusy se přes noc nevysemenily. Cestou zpět mezi bytovkami jsme objevili i kaštany, a tak byla velká radost je sbírat. Na travnatém kopečku si děti užily zábavu při válení sudů. Houby odpoledne děti ztvárňovaly pomocí barveného papíru, látky, lepidla a fixek.

Kaštany nám do košíku přibývaly i ve čtvrtek. To jsme jich spoustu nasbírali při vycházce na dvoře cukrárny Pod kaštany. Děti nejen kaštany a slupky sbíraly, pozorovaly, ale i vymýšlely, co by se z těchto plodů dalo vyrobit. Zkoušely také přenášet kaštany na malých pálkách. A protože v zahradě objevily přístřešek, který jim přišel vhodný pro pohádku Boudo, budko, tak jsme si jí s radostí zahráli. V zahradě děti pak ještě tvořily ze slupek kaštanů lodičky a zkoušely, kolik toho na vodě uvezou. Voda byla i opět pokusem si vyzkoušet, co se potopí a nepotopí.

Kaštanům jsme se ještě věnovali i v pátek. Zkoumali jsme slupky a strukturu kaštanů, jejich velikost a vůni. Také jsme s nimi stříleli z praku. Snažili jsme se trefovat do stromů, a kdo dostřelí nejdál. Pak jsme z nich skládali různé obrazce do písku, které jsme doplňovali o šípky a jehličí. A dokonce jsme z nich i vařili a pekli dorty. A jelikož v pátek už byla pořádná zima, zahřáli jsme se hrou Cukr káva limonáda a hrou na schovku.

V tomto týdnu děti při poledním klidu poslouchaly také pohádky o ježčí rodině, nebo jsme vzpomněli oblíbené příběhy při četbě z knížky Povídali, že mu hráli, pak také rýmovačky, komiks Kačera Donalda a příběh z knížek „O lvu a myšce“ a O čertu Pepiášovi, které donesla Pepča.