Pondělí 16.4.

V pondělí jsme nejprve ve školce modelovali všechno možné a zpívali na motivy písně „Až já budu velká“ o tom, čím chce každý z nás být, až bude velký. Zazněl kapitán, námořník, princezna, čert… Tob s Benem nás také učili písničku Auta od Svěráka a uhlíře a společně jsme si zazpívali ještě Hlavně že jsme na vzduchu. Venku bylo pod mrakem ale to nás neodradilo od výletu k rybníku Fabráku, kde jsme pozorovali několik málo vodních živočichů a prohlíželi si v atlase, koho bychom tak ještě mohli potkat. Po obědě četla Renča dětem příběhy z Malovaného světa spojené s vodou a pak každý, kdo chtěl, namaloval obrázek, ve kterém figuruje voda. Z obrázků jsme udělali koláž a dokreslili společně zbývající články v koloběhu vody, fotku můžete vidět v reportu. Děti byly hodně nadšené z existence podzemní vody a z toho, jak těžké je vykopat studnu. A z toho, že slunce „pije“ vodu a pak z ní „uhněte“ mraky, které pošlou vodu zpátky na zem. Potom pro nás Tob s Ríšou zorganizovali koncert s orffovskými nástroji. Nakonec, když část dětí odešla domů, došlo ješt na čtení dalších příběhů z Malovaného světa.

Úterý 17.4.

Dnes ráno si před odchodem na procházku děti pohrály na pískovišti, nebo si hrály s míčem.  Obhlédli jsme také naší zahrádku, jak nám po tom dešti krásně vyrazil hrášek a ředkvička. Pak už jsme vydali k Výmole u Prokůpkova mlýna. Cestou jsme v zahrádkách obdivovali krásně barevné tulipány a modřence. U dnešní svačiny jsme se seznámili se studánkovou vílou Rozárkou prostřednictvím krátkého příběhu, který nám Martina přečetla. Bavili jsme se pak o studánkách, a protože někdo už u ní byl a někdo ne, možná příští týden vyrazíme k nějaké studánce. U potoka jsme určovali podle atlasu rostliny a sledovali jsme, zda objevíme nějaký život vodních živočichů. Jen Kryštůfek zahlédl žabku a my ostatní jsme takové štěstí neměli. Došli jsme proti proudu Výmoly až k rybníku, kde děti zkoušely u břehu hloubku vody a překonávaly polorozbité lávky, které vedly přes vodu. Při zpáteční cestě jsme se „pozdravili“ s vodníkem a žabkou, které jsme viděli v jedné zahradě a pak už jsme šli do školky na oběd. Po obědě některé děti poslouchaly první příběh z knížky Víla Amálka, některé si hrály na pískovišti. Potom si vymalovávaly vílu Rozárku tak, jak si jí každý sám představuje. Po svačině přišla Terka, se kterou jsme společně založili nový kompostový záhon na pěstování dýní. Semínka si děti zasejí zítra a my se budeme těšit na to, že na podzim sklidíme úrodu.

Středa 18.4.

Ranní pozdravení dnes probíhalo tradičně s říkankami, avšak s netradičním pohybem na stoličkách. Tak si to skvěle vymyslely děti. Pak jsme se vydali vycházkou na naše oblíbené dětské hřiště v Pařezině, kde si děti opět užívaly herních prvků a pískoviště. Po obědě děti nejdříve poslouchaly čtení z knížky „Kam teče voda“ a potom jsme společně jmenovali vodní živočichy podle atlasu. Pak jsme si připravili přírodní výtvarný ateliér, ve kterém děti malovaly vodovými barvami obrázky na téma „Voda a život kolem ní“. Z hezkých obrázků jsme hned udělali výstavu na šňůrách mezi stromy. A po svačince jsme ještě zaseli semínka dýně a žlutého melounu a zasadili pažitku. Pak si děti hrály na pískovišti, kde hlavně mísily vodu s pískem. Celý den nás doprovázelo krásné slunečné počasí a s ním nádherně rozkvetlá příroda.

Čtvrtek 19.4.

Tak jak dnes ráno postupně přicházely děti, tak si na zahradě u stolů kreslily a vymalovávaly obrázky ryb. Po ranním pozdravení jsme se vydali k potoku pod viaduktem, s tím, že vyzkoušíme vodní síťku, kterou nám vyrobila Terka. A díky ní zkusíme objevit nějaké drobné vodní živočichy.  Dnes s námi šla ještě jedna maminka se svými dětmi, aby s námi strávily nějaký čas pro seznámení s programem naší školky. Protože nedaleko potoka je dětské hřiště, byly jsme s dětmi nejdřív tam. Děti si to moc přály. A když si děti hřiště užily, šli jsme k břehu potoka. U něj jsme vyzkoušeli tu vodní síťku, která fungovala skvěle, ale žádný vodní živočich se do ní zrovna nechytil. Chtěli jsme také najít chrostíka v jeho domečku, ale nebyl tam. Nevadí, nebyl to náš poslední potok a my budeme zkoumat potoky a potůčky dál. Po obědě si děti nejdříve hrály na koberci s kostkami a prohlížely si knížky. Potom kluci začali společně sestavovat novou policejní a hasičkou stanici se silnicí a s kolejemi. Kluci nejenže zvládli podle návodu celou sestavu sestrojit sami, ale dokázali i spolupracovat. Děti se také zaposlouchaly do pohádky O ošklivém káčátku a pak si malovaly. Po svačině jsme ještě zasadily s holčičkami kedlubny a ledový salát a pak jsme záhonky pořádně zalily. Děti potom využily ke svým volným hrám houpačky, pískoviště a odrážedla. Opět to byl nádherný den plný sluníčka.

Pátek 20.4.

V pátek jsme hned ráno vyrazili na dlouhý výlet do Králičiny. Posvačili jsme u skalek, pak už jsme jen překonali silnici a ocitli se v lese. Nejprve jsme se snažili zahlédnout něco živého v potůčku, ale našli jsme jen hmyz okolo. Vydali jsme se tedy na kopec a dál po cestě, kde jsme lezli po vyvrácených kmenech a postupně potkali několik žab. Došli jsme až ke skalkám, kde si děti pohrály a pak jsme se vydali zpět. Na kopci po cestě pátky jsme si zahráli hru na déšť inspirovanou koloběhem vody. Odpoledne jsme se věnovali péči o zahradu, zpívání holky modrooké a dalších písní, žabím skokům a skokům přes překážky.