Pondělí 21.5.

Pondělí jsme začali výrobou pavoučků z korku a drátků – je vidět, že děti mají dělají pokroky v oblasti trpělivosti i jemné motoriky. Na výlet jsme se vydali přes řepkové pole novou cestou do Králičiny, kterou objevily Zuzka s Pavlou v minulém týdnu. V řepkovém poli se děti ztrácely jako v bludišti, zvláště ty vzrůstem menší, tak pak chodily za zvukovými signály. Před státovkou jsme si připravili svačinu a pak jsme šli na průzkum. Došli jsme do lesa a když jsme se vydali po cestě dál, došli jsme do chatové kolonie, kde končila cesta u kompostu. Prohlédli jsme si tedy různé keře a květiny, Adrianka byla nadšená, protože jedna zahrada jí připadala kouzelná jako z jedné pohádky, o které nám vyprávěla. Když jsme šli hledat další cestu, objevili jsme dvě ovečky schované v přístřešku a jedno vojenské auto na zahradě. Na další průzkumy už nebyla čas, tak jsme se vydali zpátky přes státovku lesíkem, kde jsme potkali dítě, které sotva udělalo pár kroků, ale bylo z procházející školky nadšené. Zastavili jsme se u kopečka na sídlišti, kde děti dělaly závody v běhu z kopce. Po obědě jsme vyprávěli příběh o klukovi a holce, co šli na vysokou horu a postupně se kolem nich měnila příroda a povídali jsme si o počasí na horách. Pak jsme si zahráli pohybovou hru na pavučinu a mouchy a pak jsme zkoušeli ve dvojicích chodit po osmi nohách jako pavouci. Užili jsme si několik pádů a spoustu legrace. Zbytek odpoledne už patřil volné hře na naší zahradě a zalévání záhonků.

 

Úterý 22.5.

Dnes jsme se před vycházkou plavili lodí, na jejíž palubu nás vyzval kapitán Tobík. Společně jsme tak pluli přes širé moře, až jsme dopluli na pevninu, odkud jsme se vydali do lesíka, kde jsme u laviček posvačili. Potom Martina navrhla dětem zažít si dobrodružství s Ferdou Mravencem. Po přečtení úvodního příběhu o mraveništi a klukovi, který našel Ferdu Mravence, kterého si dal do krabičky a ze které utekl, ale pak neměl svůj domov, děti začaly pro Ferdu stavět domečky. Domečky to byly velké i malé a někdo dokonce myslel na Ferdu i s jídlem. V každém případě měl na výběr, kam se v případě deště schovat. Pak o kus dál, na lesním vymýceném místě, jsme s dětmi společně z klacíků a jehličí postavili jedno velké mraveniště. A po obědovém čtení si každé dítě dle svých představ, mraveniště také nakreslilo. Pak si hrály na zakuklené mravence a připomněly si tak jeho vývoj. Hra byla pro děti velmi zábavná a téměř každý si vyzkoušel, jaké to je být „zakuklený“. Po odpolední svačině jsme se společně učili básničku Polámal se mraveneček, pak Martina pomohla dětem vyrobit tykadla a následně jsme si na mravenečky zahráli. Mezi těmito činnostmi u dětí probíhala volná hra dle jejich vlastního výběru.

Středa 23.5.

Po ranním rozcvičení s veselou říkankou Hoky, koky jsme si dnes vyšli na procházku k Výmole pod školu. Naše výprava měla samozřejmě s sebou síťky na vodní živočichy a síťku na motýly. První zastávka byla na louce, kde jsme se nasvačili. Potom Martina vyzvala děti k poslechu dalšího příběhu o Ferdovi Mravencovi, který potom, co se mu krásně bydlelo v domečku, potkal berušku. Chtěl si jí získat, a tak jí nabídl, že jí ochočí luční kobylku, aby na něm mohla jezdit. Děti pak měly na louce najít mezi obrázky lučního hmyzu berušku a potom ostatní hmyz a pojmenovat ho. Děti si mohly berušku i vybarvit. Živého motýla jsme však na louce bohužel neviděli. Potom jsme se vydali podél Výmoly cestou dál, až k lávce přes potok. Tam si děti chtěly ve vodě chytit nějakého toho vodního živočicha, ale bylo tam hodně včel, tak jsme raději pokračovali dál do lesa a zastavili jsme se u vody o kus dál, ale mohli jsme tam sledovat akorát komáry. Cestou jsme došli k rybníku Prokůpčák, kde jeho hladinu zdobily žluté květy stulíku, na jehož listech jsme pozorovali několik žab a žabiček. Bylo to mimo jiné dobré cvičení na zrakové vnímání, protože najít zelené žabky na zelených listech byl pro leckoho tvrdý oříšek. Zahlédli jsme i několik vážek, takže jsme měli skvělé zážitky z vodního světa. Po obědě si děti vykreslovaly hmyz nebo malovaly louku a obrázky hmyzu na ní lepily. Pak některé děti poslouchaly pohádky od Klárky, nebo se houpaly na houpačkách. Celé odpoledne bylo ponecháno volným hrám.

Čtvrtek 24.5.

Po ranním přivítání jsme šli na dětské hřiště v Pařezině, kde si děti po dlouhé době užily houpaček, lanových prolézaček, lanovky a her s kamínky. Po obědě Martina četla pohádky na přání dětí, potom si některé děti uvnitř školky kreslily a některé zůstaly na dece a prohlížely si knížky. Po odpolední svačině jsme se sešli na koberci, abychom si společně zopakovali básničku Polámal se mraveneček a potom si jí děti opět zahrály. Dnes se hrálo i s rekvizitami. Holčičky totiž přinesly dětský doktorský kufřík, takže nemocného mravenečka ošetřovali „opravdoví doktoři“. Hra se hrála několikrát a děti se v postavách střídaly. Tato činnost děti bavila a užívaly si jí. V závěru odpoledne si děti hrály na pískovišti, houpaly se na houpačkách nebo si hrály na prodavače.

Pátek 25.5.

V pátek jsme po ranním kroužku, ve kterém jsme s básničkou zkoušeli chodit popředu a pozadu, vyrazili znovu na hřiště do Pařeziny – čekali jsme totiž na Pepču, která přišla později a na velký výlet už nám nezbyl čas. Na hřišti se stála fronta na houpačky, a na pískovišti děti postavily velký hrad. Po cestě do školky jsme sledovali své stíny a hráli stínovou honičku – snažili jsme se zašlápnout stín někoho jiného. Po obědě jsme pro velký úspěch jsme hned několikrát přečetli knížku od Petra Horáčka – Husa Líza. Před svačinou děti stihly ještě nakreslit pár obrázků, stříhat a lepit. Pak následovala hra na zvířátka. Nejvíc jsme měli kočiček, ale pak se připojilo i morčátko a králíček. Nechyběla ani hra na písku, kdy jsme společně vytvořili dort ozdobený kamínky, šiškami a klacky. Chvílemi to vypadalo, že dorazí déšť, ale nespadla ani kapka, tak jsme se ještě společně postarali o naše záhonky a už se těšíme na první jahody.