Pondělí 4.9.2017

První den jsme zahájili prohlídkou areálu školky a hrou na písku. Jako první do školky dorazil Ríša, byl tu poprvé a rychle se rozkoukal. Druhý nový kluk byl Matýsek, který s námi v rámci adaptace strávil zatím jen dopoledne. Ostatních 5 dětí už chodilo do školky minulý rok a bylo vidět, že mají ze setkání po prázdninách velikou radost. Dopolední svačinu jsme připravili venku a pak jsme si zahráli hru s klubkem provázku, kdy jsme se učili jména ostatních. Kluci si pak hráli na ponorku u dřevníku v zadní části zahrady a Renča s Pepčou pozorovaly brouky. Před obědem jsme na chvíli šli do školky a vytáhli oblíbené vláčky. Během odpočinku jsme četli Hajného Robátka, Pepča ve svém novém spacáku usnula. Odpočatí jsme se vydali zpátky ven, kde děti nejprve s Pavlou zpívaly a bubnovaly. Po svačině jsme si zahráli tleskací hru „Jdeme lovit lva“ a pak rozjeli Tob, Ben a Matýsek bahenní kuchyni, podávaly se ovocné knedlíky a palačinky. Pepča s Renčou se zašily k houpačce a zpívaly si. (Renča)

Úterý 5.9.2017

Úterní dopoledne jsme v rámci adaptačního období trávili na zahradě. Před svačinou si děti vyzkoušely svoji fyzickou zdatnost přeskakováním a podlézáním březové klády. V kruhu jsme se pak vzájemně seznamovali, protože po prázdninách přišli poprvé do školky Nikolka, Nellinka a Honzík. A nová průvodkyně Martina. Zároveň jsme předváděli, co kdo z nás dovede (např. tleskat rukama nad hlavou, rychle oběhnout školku aj.). Po dobré svačince děti začaly z keře trhat, počítat a praskat bílé kuličky. Pak jedno z dětí navrhlo si zahrát hru na Rybáře a rybičky. Zde se děti zdokonalovaly ve spolupráci a dodržování pravidel při společné hře. Nakonec se staly všechny děti rybičkami, kterým rybář naházel do „rybníka“ krmení – různě barevné kostky, které rybičky pak třídily podle barev a určovaly, kterých kostek je nejvíce a nejméně. Některé děti si pak z kostek stavěly různé stavby. Předmatematické představy jsme procvičovali i u počítání hub. Kryštof totiž našel v trávě bedly jedlé. V zahradě jsme s dětmi našly i jiné houby, které ale pojmenujeme a určíme, až budeme mít v ruce atlas hub:). Po obědě měl nastat odpolední klid, ale většina dětí byla dnes neklidná. Renča chtěla pokračovat ve čtení pohádky o Hajném Robátku, nakonec si děti samy prohlížely pohádkové knížky, při kterých si alespoň trochu odpočinuly. Ještě před odpolední svačinou měly děti ve školce volnou hru s hračkami, které si právě vybraly. V odpoledních hodinách si děti kreslily pastelkami. A na závěr dnešního dne si děti pochutnávaly na sladkém žlutém melounu, který přinesla do školky Tobíkova máma. (Martina)

Středa 6.9.2017

Dneska dopoledne jsme se vydali na krátký výlet k „vlakovému hřišti“, jak říkají děti. Cesta městem, zejména cestou na hřiště byla trochu náročnější z hlediska bezpečnosti při pohybu na chodníku a přecházení přes silnici. Některé děti byly opakovaně neukázněné. Při zpáteční cestě jsme si vysvětlili, proč je potřeba dodržovat určitá pravidla silničního provozu a cesta zpět tak byla ukázněnější. Silniční pravidla budeme určitě opakovat při každém našem dalším výletě, abychom jednou mohli jet na výlet třeba i vlakem, jak si děti přály.

Jinak na hřišti jsme si dali svačinku, děti si skvěle pohrály a samozřejmě nám nevadil ani déšť, který nás tam zastihl. Při odpoledním odpočívání děti poslouchaly příběh z knížky “ Tygr dělá uáá uáá“ a lidové říkanky a písničky od Pavly. Na zahradě si pak děti daly svačinku. Tob, Ríša a Zuzanka si další krajíce chleba zvládli namazat pomazánkou sami. Myslím, že až budeme příště jíst opět u stolu, že si chléb namažou samy všechny děti, protože jsou šikovné.

No a po svačině si děti vyzkoušely své pohybové dovednosti při překážkové dráze. Zvládly přeskoky i podlézání pod kládou a slalom mezi špalky. (Martina)

Čtvrtek 7.9.2017

Před odchodem na procházku jsme si v ranním kruhu opakovali jména dětí s tím, že jsme vždy jméno dítěte rytmicky vytleskávali. A protože chceme být všichni kamarádi, přednesla jsem dětem jednu kamarádskou básničku, kterou se ještě naučíme. Pak jsme se vydali do přilehlého lesoparku. Děti si v něm nejdříve hrály ve svých „domečcích“ v keřích, pak Kryštof natrhal pruty z keře a z dětí se staly najednou rybáři. A už tu byla hra na chytání rybiček. Pak jsme šli procházkou ještě lesoparkem dál. Zastavili jsme se v prostoru mezi borovicemi, kde jsme si zahráli hru Škatulata, batulata, hýbejte se, hru Na babu a Na schovávanou. Užili jsme při těchto hrách hodně legrace. Dneska byly k obědu lívanečky. To si každý pochutnal. Při odpočívání děti poslouchaly klasické pohádky od Zuzky a pak při volné hře ještě uvnitř školky si někdo stavěl s kostkami, někdo ještě poslouchal další čtení o tom, jak se peče chleba. A venku na stole to pak hrálo všemi barvami. To děti obtiskovaly své barevné dlaně na jeden společný papír, aby věděly, že ve školce jsou všichni kamarádi. (Martina)

Pátek 8.9.2017

V pátek bylo ve školce jen šest dětí. Nejprve jsme si hráli na zahradě, hlavně na našich dvou houpačkách, pak jsme se přemístili ke stolům venku a společně posvačili chleba s pomazánkou. Po svačině jsme se nachystali k odchodu, v ranním kroužku říkal každý jméno toho, kdo seděl po jeho levici. Když jsme si zopakovali všechna jména, vydali jsme se na výlet na skalky. Ríša byl nejzdatnější z lezců, bez pomoci se dostal až na vrchol cvičné skalky a zvládl si tam přinést i autobus. Nela s Davídkem objevili kousek od skalek posezení s ohništěm, sedačkami ze špalků a stolkem z obrovského pařezu – ten se ale v jejich představách proměnil v bezedný hrnec a oni do něj přinášeli spoustu ingrediencí a vařili. Nakonec ke své hře strhli všechny ostatní. Když byla pařezová polévka dovařená, vydali jsme se cestou přes hřiště zpátky do školky, kde jsme díky vlídnému počasí poobědvali venku a uložili se k odpočinku pod stromy. Zuzka četla dětem z knihy o mašince Tomášovi, Nela s Nikolkou dokonce usnuly. Odpoledne už byla Adrianka, která byla ve školce třetí den po sobě, trochu unavená a stýskalo se jí po mámě. po svačině jsme s dětmi zpívali a pak stavěli z písku, a pak už si pro děti přišli rodiče a první školkový týden byl u konce. (Renča)