Řády, směrnice, přihlášky

V této sekci naleznete všechny dokumenty pro veřejnost Lesní mateřské školy DÚLEK včetně školního řádu, směrnici o přijetí dětí, přihlášek, smluv o poskytnutí péče apod.

Dokumenty potřebné k zápisu do školky

V první řadě je nutné vyplnit dokument „Žádost k zápisu do mateřské školy“, včetně „Potvrzení od lékaře“ (to je nutné nechat potvrdit dětským lékařem).

Poté, co od vás tyto dokumenty obdržíme, a bude Vaše dítě přijato, sepíšeme „Smlouvu o péči o dítě“.

Žádost k zápisu do Lesní mateřské školy DÚLEK

platná od 1. 8. 2017

Smlouva o poskytování péče

platná pro školní rok 2017/18

Vnitřní řády a směrnice

Školní řád

platný pro školní rok 2017/18

Seznam potřebného vybavení pro děti

aktualizováno pro školní rok 2017/18