Tento týden jsme se opět rozhodli připojit k jarní akci Ukliďme Česko, stejně jako tomu bylo na podzim, a začali jsme hned v pondělí. Než jsme se vydali na samotné sbírání odpadků, povídali jsme si o třídění odpadů dle obrázků a připravili jsme si papírové tašky se symboly barevných kontejnerů. A pak už jsme vyrazili do lesíka u horolezeckých stěn, kterým jsme procházeli křížem krážem a tašky se nám různorodým odpadem rychle plnily. Měli jsme i jednu smutnou příhodu, když jsme našli vyhozené mrtvé morče, kterému jsme alespoň společnými silami vykopali hrobeček a zakryli ho listím a větvemi. Pak jsme na konci lesíka připevnili na strom cedulku s oznámením, že toto místo uklidili naše děti, a nakonec jsme odpad roztřídili do kontejnerů. S pocitem dobře odvedené práce jsme odcházeli do školky k obědu, po kterém jsme se za příjemného slunečného počasí znovu zaposlouchali do příběhů Macha a Šebestové. Odpolední čas děti trávily převážně na pískovišti a přilehlé kuchyňce, nebo u záhonků, kde jsme zjistili, že už nám vyrůstají první lístečky hrachu a pšenice.

V úterý jsme věnovali bezodpadovému hospodářství. Využili jsme toho, že v Úvalech je obchod „Šuplík“ se zboží baleným i nebaleným a šli jsme do něj zjistit, co se v něm dá všechno pořídit. Zajímala nás nejen barevná a voňavá mýdla nebo podčepce, ale hlavně nabídka potravin, které jsme si mohli koupit do přinesených obalů. Do látkového sáčku jsme si vybrali malinovo-kokosové dobrůtky, které děti hned po odchodu z obchodu ochutnaly. Pak jsme si v doneseném obalu od vajíček odnesli vejce, které děti měly natvrdo uvařené společně s chlebem a máslem k odpolední svačině. K nim jsme ještě nakoupili do látkových sáčků v obchodu ovoce/zelenina mrkev a kedlubnu a téměř bezobalová svačina byla na světě. Ještě před svačinou jsme si přečetli o jednom dobrodružství tří malých, ale statečných zvířátek zvaného Ekohlídka, ve kterém jsme si znovu připomněli, jak správně třídit odpad, a co se dá z něho dál vyrobit.  

Středeční dopoledne jsme se opět vydali na úklid přírody. Tentokrát jsme šli uklízet do lesíka za mateřskou školkou. I odtud jsme bohužel odnášeli plné tašky odpadu, který jsme pak odnesli ke kontejnerům. Tím jsme uzavřeli naše zapojení se do akce Ukliďme Česko, ze které si děti odnesly nejen diplom, jako poděkování za účast na úklidu, ale i uvědomění, že pomohly přírodě od odpadků. Odpoledne patřilo pohádkám, jarním pracovním listům a zpívánkám, které tentokrát byly v klubovně. Venku totiž po dlouhé době pršelo, a zároveň se i ochladilo, tak jsme zůstali uvnitř. Byla to nakonec příjemná změna. 

Ve čtvrtek ráno to vypadalo, že se vrátila zima. Vydali jsme se na hřiště do Pařeziny, abychom se zahřali pohybem na prolézačkach. Moc to nefungovalo;) tak jsme se brzy vydali procházkou zpět do školky a cestou prozkoumali posledních pár kaluži, které zbyly po včerejším dešti. Po obědě jsme četli z knížky Encyklopedie vody nejen o odpadních vodách a povídali si o tom, jak je voda důležitá a jak s ni šetřit. Odpoledne jsme privolavali jaro při tvoření, to když jsme z hlíny vykrajovali kytičky, ptáčky či motýlky

V pátek byl nejen první aprílový den, ale i Mezinárodní den ptactva. Proto jsme se ráno sešli u stolku nad obrázky ptáčků, jejich hnízd a vajíček. Společně jsme některé ptáčky jmenovali, mluvili jsme nejen o zážitcích z jejich pozorování, ale i o tom, jak ptáčků bohužel ubývá. Abychom alespoň malým dílem pro ně vykonali dobrý skutek, šli jsme do zahrady zkontrolovat pítko. Bylo plné vody, tak jsme se vydali na svačinu do parku, kde také začala naše ptačí výprava. Vytvořili jsme seznam dětí a k nim jsme zapisovali kdo viděl jakého ptáčka a jejich počet. První pozorování na sebe nedalo dlouho čekat. Zapsali jsme sýkorky koňadry, kosy a hrdličku. Pokračovali jsme do lesíka za školkou. Tam přelétávali z větve na větev pěnkavy. A pak k vidění dlouho nic, jen ptačí cvrlikání, do kterého jsme několikrát zaposlouchali. Na zpáteční cestě jsme v dubových větvích pozorovali opět sýkorky koňadry. A pak už jsme byli zpět v naší zahradě, docela nám bylo chladno, tak jsme se ještě před obědem uchýlili do klubovny, kde si děti hrály nejen se zvířátky a kostkami, ale někteří také z oken ještě pozorovali ptačí život na zahradě, s dalekohledem i bez něj.  Měli jsme radost, když jsme viděli, jak kolem pítka jsou kosi, a jeden z nich se v něm dokonce koupe 😊. Pak další kos nesl v zobáku nějakou trávu, zřejmě budoval někde hnízdo. Kosy jsme pozorovali i na našem kompostu, kde si pochutnávali na ovocných zbytcích. Bylo to příjemné zakončení týdne, ve kterém jsme se více zamysleli nad životním prostředí, o které dál budeme pečovat a chránit ho.