Pondělí 27.5.2019

Dnešní den jsme začali tématem z hmyzí říše – a konkrétně jsme se věnovali mravencům. Ráno jsme si je ukázali v encyklopedii a povídali si, kde mravenci nejčastěji žijí. Že někteří si dělají mraveniště pod vyhřátými kameny, ale tam, kde nejsou kameny, si udělají vyvýšené mraveniště ze slepeného jehličí a písku. A někteří si celé své bydlení nechají rovnou pod zem. Na vycházce v parku jsme si zahráli hru s hledáním namalovaných mravenečků a děti je vždy přinesly a spočítaly. Ve třetím kole převzal iniciativu Tobík a začal mravenečky rozmisťovat on.

Po obědě jsme si četli pohádky o mravencích a pak už jsme začali vyrábět mravenečky z přírodních materiálů. Děti měly za úkol, najít si 3 kamínky a větvičky, abychom mohli vyrobit hlavu, hruď a zadeček, spočítali jsme nožičky, nalepili tavnou pistolí ještě tykadla – a mravenec byl na světě 🙂

Zbytek odpoledne už jsme věnovali volné hře – děti stavěly obrovský příbytek z klacků, který byl skutečně velmi rozsáhlý. Prostorové a konstrukční dovednosti už mají děti na vysoké úrovni 🙂

Úterý 28.5.2019

Dnešní den jsme začali hmyzími hádankami a příslovími a pak dohodou, kam půjdeme postavit mraveniště. Jednoznačný návrh byl lesík za státní školkou a tak jsme se tam vydali. Cestou jsme obdivovali květy a vůni šípkových růžích a skákali přes kaluže. V lesíku si děti našly místo u jednoho starého pařezu, u kterého společnou prací postavily mraveniště. Zároveň se pak toto místo stalo pro děti přírodním výtvarným atelierem, kde probíhala volná kresba s tématem „příroda kolem mě“. Nakonec jsme ještě využili lupy a pozorovali jsme mravenečky, které zrovna lezli po kmeni stromu.

Po obědě děti zaujalo čtení z knížky od O. Sekory Ferda cvičí mraveniště a pak jsme zdramatizovali říkanku Polámal se mraveneček. Doladili jsme čelenky s tykadélky, domluvili jsme jednotlivé role a herci šli na scénu 🙂 V rolích se děti střídaly a hru si užívaly. V odpoledním čase si skupinka dětí hrála na vaření a část dětí tvořila z pneumatik a dřeva klouzačku.

Středa 29.5.2019

Středeční dopoledne jsme se vypravili na přírodní expedici do jirenského lesa, kde naším cílem byli nejen lesní mravenci, ale i jiné přírodní zajímavosti. Na začátku lesa jsme našli místo, kde se děti nejen nasvačily, ale užily si i velkých loužích, které byly součástí kopcovitého terénu, vytvořeného asi pro jízdu na horském kole. Potom jsme se vydali ke studánce. Protože tam Martina jako malá chodila s rodiči, mohla říct dětem, že dříve byla studánka pitná, ale dnes tam nebyl ani hrneček na pití, tak kdoví? A uvnitř studánky nebyly ani žáby, kterých tam nebývá málo 🙂 Škoda, třeba příště. Pokračovali jsme podél potůčku, zastavili jsme se u posedu a pak u krmelce. O kousek dál jsme určovali stromy kolem sebe, sledovali jsme ptáčky a poslouchali jejich zvuky a pak jsme došli k lávce, u které děti větví zkoušely hloubku vody. Opodál pak děti hledaly mraveniště, u kterého jsme viděli jen jednoho mravence, asi jakéhosi informátora, který možná sledoval počasí. Bylo totiž po dešti a trochu chladno, proto byli všichni mravenci schovaní. Od mraveniště jsme šli lesní cestou a zastavili jsme se u velké plochy rozryté hlíny. A nejen stopa, kterou jsme našli, nám potvrdila, že tu byli divočáci. A na konci cesty někteří čichali k rozkvetlému bezu a odnášeli si tak s sebou pyl na obličeji 🙂 A tím byla zakončena naše výprava, která byla obohacena o nové poznatky a zážitky z lesního prostředí.

V odpoledních hodinách si však děti znalosti prohloubily ještě hrou Na žluny a krutihlavy, ptáky, kteří si v mraveništi obstarávají potravu. Děti se nejdřív seznámily podle obrázků se jmény datlovitých ptáků a pak si na ně zahrály. Staly se jedním z nich a „zobaly“ z misky bez použití rukou „mravenčí vajíčka a kukly“.

Čtvrtek 30.5.2019

Před vycházkou do Králičiny nám po dlouhé době vysvitlo sluníčko, a my jsme na zahradě pozorovali a obkreslovali naše stíny. Se sluníčkem jsme se pak vydali cestou kolem skal, kde jsme se na chvíli zastavili u ořešáku a všímali jsme si na větvích mladých plodů. Po vstupu do Škvorecké obory jsme se cestou kolem vysokých kopřiv vydali k lávce přes Výmolu, odkud děti pouštěly lístečkové lodičky. Pak už jsme trávili čas u malého potůčku, který byl díky posledním dešťům alespoň zčásti zaplněn vodou. Děti si ho tak naplno a s nadšením užívaly nejdříve při jeho přeskakování. Neměl každý odvahu ho hned přeskočit, a o to větší radost byla, když se to podařilo. Děti pak stále skákaly jako žabky z jednoho břehu na druhý. Pak někdo z dětí vymyslel udělat z větví lávku. Zapojily se skoro všechny děti, pracovaly společně, s radostí a pilně jak mravenečkové 🙂 Někteří také stavěli přehradu. A protože kolem rostlo hodně i Svízele přítuly, děti dostaly nápad z něj vyrobit ptačí hnízda. Bylo vidět na dětech uspokojení z her v přírodě, a to jsme si odnášeli všichni zpátky do školky 🙂

Po obědě si děti prohlížely knížky a pak jsme se společně přes mobilní aplikaci zaposlouchávali do hlasů ptáků a zkoušeli je určovat v reálném prostředí. Nakonec si ještě některé děti zopakovaly vývoj mravence hrou na jejich kukly. Při omotávání kamarádky toaletním papírem byla nejen legrace, ale jistě i chvilkové prožití zázraku přírody – přeměny na mravence :-)Dneska jsme také poprvé sklízeli dary naší zahrádky – ředkvičky. Pro děti byly spíše pálivé, ale zážitek z toho, že sklidím, to co jsem zasel, byl obohacující. Odpolední čas patřil také skákáním na trampolíně, kterou jsme poprvé vyndali na zahradu a oblíbenému vaření v blátivé kuchyni.

Pátek 31.5.2019

Dnešní den jsme zahájili tradiční cestou na keramiku, kde jsme vyráběli strom s listy a květy. Vypadá skutečně krásně. S dětmi jsme pak před obědem vymýšleli, jaká všechna zvířátka a hmyzíci by mohla žít na stromě či u stromu. Vyjmenovly skutečně mnoho živočichů.

Po obědě jsme se věnovali čtení pohádek na přání dětí. Také jsme zalévali hadicí nově zasetou travičku, která už krásně roste – a pak už jsme se věnovali volnému malování a vyrábění, také jsme vytvořili díky vodě spoustu bahenních a pískových dobrot v naší kuchyňce. A také se stavěla obydlí z latěk, pneumatik a polen. Užiji jsme si krásné pohodové odpoledne a už se moc těšíme na další týden, který se ponese ve jménu cesty do Vesmíru 🙂