Kdo stojí za lesní školkou DÚLEK

Na počátku naší lesní školky bylo pár odvážných rodičů z Úval a okolí. Ti se rozhodli, že nechtějí čekat, až jim nějaká „vyšší moc“ umožní, aby jejich děti chodily do školky podle jejich představ.

Kolem nich se postupně nabalovali další a další lidé a dnes tým školky DÚLEK tvoří tito lidé:

Bára Pelclová
Bára Pelclová
ředitelka školky
Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu a bakalářský obor Školský management. Pracovala jsem jako učitelka mateřských škol, v jedné z nich také s integrovanými dětmi (Downův syndrom, DMO, děti cizinců) a tři roky vedla mateřskou školu Perunova v Praze.
Dlouhá léta jsem vedla skautský oddíl a i dnes se stále podílím různých vzdělávacích projektech Junáka.
V současné době jsem na mateřské dovolené a pomáhám vést Mateřskou lesní školu DÚLEK.
Pavla Šímová
Pavla Šímová
zástupce ředitelky školky
Jmenuji se Pavla Šímová, je mi 30 let a mám syna. Jsem jednou ze zakladatelek školky DÚLEK a od počátku jsem pracovala jako její ředitelka a zároveň učitelka – průvodkyně.
Vystudovala jsem FFUK, obor „učitelství pedagogiky“, při škole jsem také získala certifikát v oblasti vedení týmu a efektivní komunikace. Jsem dlouholetou vedoucí skautského oddílu v Jirnech.
Martina Štrynková
Martina Štrynková
průvodce - učitelka
Po narození druhého syna jsem pracovala čtyři roky v mateřském centru. Tam jsem se utvrdila v myšlence, že práce s dětmi mě naplňuje, a proto jsem se rozhodla pro dvouleté pomaturitní studium v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika a zároveň jsem začala svou praxi v MŠ. Nejdříve ve státní a po té v soukromé školce. A protože život přináší změny, je pro mě příležitost pracovat Lesní školce DÚLEK nová výzva.
Děti mám velice ráda, jsem empatická, přátelská, kreativní. Mám ráda přírodu, turistiku a rekreační
sporty.
Adéla Křížová
Adéla Křížová
průvodkyně - učitelka
Klára Tománková
Klára Tománková
členka spolku
Jmenuji se Klára a jsem maminkou dvou dětí. Mám velkou radost, že se nám pro ně podařilo najít školku podle našich představ a navíc mám možnost podílet se na jejím fungování. Po získání kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky pomáhám v případě potřeby jako průvodce a jako vystudovaný ekonom mám ve spolku nově na starosti finance.
Terka Glocová
Terka Glocová
členka správní rady spolku DÚLEK
Patřím mezi zakladatele školky DÚLEK, protože jsem v Úvalech nemohla najít školku, kterou bych si vybrala pro svoje děti.
Od začátku mám ve školce na starosti finance, různé administrativní úkony a podílím se na vedení spolku.
Bety Permanová
Bety Permanová
členka spolku
Mirek Gloc
Mirek Gloc
člen spolku
Jsem členem spolku DÚLEK od začátku a mám na starosti hlavně marketing školky.