Lesní klub DÚLEK v Úvalech

logo lesní školky DÚLEK

Jsme lesní klub DÚLEK,  jeden ze členů Asociace lesních školek, a od roku 2015 nabízíme v Úvalech a okolí alternativu v předškolním vzdělávání ke státním, ale i ostatním soukromým školkám.

Tři roky jsme byli lesní mateřskou školou zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Od září 2020 fungujeme opět jako lesní klub, se všemi nejistotami a nevýhodami, které oproti školce má, nicméně s o to větším nadšením a svobodou téměř nekonečnou…

Nemáme v týmu rodilé mluvčí žádného cizího jazyka ani lektory jógy. Vybrali jsme si jednoduchou cestu výchovy dětí a přesto možná tu složitou. Chceme, aby děti, co k nám chodí, byly samostatné, zvídavé, šikovné, důvěřovaly nám a respektovaly ostatní. A věříme, že pro náš cíl nepotřebujeme drahé stavebnice, plyšáky ani elektroniku. Spoléháme se na bohatost přírody, její různorodost a nekonečné možnosti, které nabízí okolí našeho zázemí.

Spustili jsme přihlašování na letní příměstské tábory pro rok 2021.
Více informací najdete zde

Jaký je lesní klub DÚLEK

Příroda

Příroda je pro nás místem, kde trávíme většinu školkového dne. Je pro nás inspirací i prostorem pro vzdělávací i jiné aktivity.

Svoboda

Děti ve školce mají právo na vlastní názor, který respektujeme. Mají právo na vlastní potřeby, které se snažíme společně s nimi naplňovat a pokud to nejde, děti znají důvod proč – a hledáme společně jiné alternativy, aby byli všichni spokojeni. Potřeby dětí jsou pro nás stejně důležité jako potřeby průvodců.

Rytmus

Víme, že pro děti je důležitý rytmus a řád. Den máme rozdělený na různé části a rituály, které dětem usnadňují orientaci v čase a prostoru. Stejně tak respektujeme roční rytmy, z nichž vychází náš program.

Pravidla

V klubu máme nastavena pravidla, která umožňují, aby se děti i průvodci cítili spolu dobře. Tato pravidla jdou ruku v ruce s denními rituály, které se snaží děti beze slov (a bez pokřikování) naladit na následnou činnost.

Důvěra

Důvěřujeme dětem, že dokáží být kompetentní ve všech oblastech, které potřebují ke svému spokojenému životu. Jsme trpěliví. Víme, že to chce čas a cvik. Budujeme most důvěry mezi námi a dětmi. Jsme autentičtí, dětem nelžeme, nehrajeme si na něco, co nejsme. Zároveň jsme vždy „záchrannou brzdou“, když se situace dostává za hranici lidskosti či bezpečnosti.

Bezpečné prostředí

Prioritou je pro nás psychické i fyzické bezpečí všech zúčastněných. Uzpůsobujeme tomu prostředí, program i rytmus dne. Dětem jsme vždy k dispozici, pokud vidíme, že se něco nepříjemného uvnitř dítěte děje, aktivně to řešíme a hledáme cesty pro maximální bezpečí všech.

Respekt k ostatním

Náš klub je skupinou dětí a dospělých. Děti vedeme k respektování potřeb všech ostatních. Vytváříme prostor pro vzájemné interakce mezi dětmi a vymezování si vlastních hranic. Z přirozených projevů dětí neděláme hned velký problém, stává se to. Dokud se jedná o snesitelnou míru, nezasahujeme, protože víme, že je to forma komunikace mezi dětmi odpovídající jejich věku. Učíme děti, aby uměli říct své potřeby a přání ostatním a mohli dosáhnout jejich naplnění i bez křiku a pošťuchování.

Samostatnost

Děti necháváme často svobodně poznávat svět, doslova si ho „osahat“. Dbáme při tom na bezpečnost. Jsme si vědomi možných rizik, ale možnost poznání skrze prožitek a fyzický kontakt s věcmi a nástroji kolem nás je jedním z nejdůležitějších vzdělávacích nástrojů naší školky.

Individualita

Při rozvíjení dětské osobnosti klademe důraz na individualitu a schopnosti každého dítěte, zároveň však nabízíme i nová témata, čímž směřujeme k všestrannému rozvoji. Dbáme též na sociální aspekt a snažíme se děti zapojit do kolektivu, v němž podporujeme pěstování zdravých přátelských vztahů. Pracujeme i s tématy, se kterými přijdou děti samy, a přizpůsobujeme jim program školky.

Novinky ze školky

Zápis pro školní rok 2021/2022

Příměstský tábor 2021

12. – 16. 7. 2021 ZE ŽIVOTA LESNÍCH SKŘÍTKŮ ( pro děti 3 – 6 let) Láká tě kouzlo herbářů a síla rostlin, nebo toužíš proniknout do výroby kouzelných lektvarů? Přijď s námi nasát moudrost lesních skřítků a vyzkoušet si, že i ty zvládneš čarovat. Tábor vhodný pro předškolní děti.…

Zobrazit více

Pozor, odplouváme!

Týden 14. – 18.6.2021 Týden na téma dopravní prostředky jsme začali u knížek s dopravní tematikou a u pohybové hry na auta. Pak jsme se vydali do úvalských ulic poznávat a určovat dopravní značky. A to nejen podle významu, ale opakovali jsme si i geometrické tvary a barvy. Současně jsme…

Zobrazit více

Vodní víla Rozárka

Týden 7. – 11.6.2021 I tento týden jsme pokračovali v otvírání studánek. V pondělí to byla studánka pitné vody s tajemstvím: Čistá voda je nad zlato. U pracovního listu jsme si povídali o tom, na co všechno doma potřebujeme pitnou vodu a kdy by stačila voda užitková. Pak jsme si některé činnosti,…

Zobrazit více

Studánky a Den dětí

Týden 31.5. – 4.6.2021 V pondělí byl den Otvírání studánek – symbolickým vyčištěním pramene po dlouhé zimě vítali kdysi lidé jaro. My jsme jaro nevítali, ale zahájili jsme tímto putování po studánkách a jejich tajemství. První studánka nesla název „studánka věčné vody“ a její tajemství znělo: Voda se nikdy nikam neztratí.…

Zobrazit více

Vodní živočichové

Týden 24. – 28.5.2021 Žáby, pulci, bruslařky či vodoměrky nebo chrostíci – prostě vodní bezobratlí živočichové, nad kterými jsme tento týden bádali. Začali jsme hádankami, pokračovali jsme bádacími otázkami: „Co myslíte, jak se žije takové žábě? Co žába dělá, aby přežila? Jak se schovává, aby jí nikdo neulovil? Po diskuzi…

Zobrazit více