Ceny docházky

Protože jsme nezisková organizace, je cena docházky do školky DÚLEK propočítána tak, že jen s minimální rezervou pokrývá náklady na mzdy průvodců, nájem, pojištění dětí a různé pomůcky.

Ceny jsou platné pro školní rok 2024/2025.

Provozní doba školky je 8.00 – 16.30 každý všední den.  O státních svátcích a dnech pracovního klidu má školka zavřeno. Jiná varianta docházky je možná jen v případě souhlasu všech průvodců.

V ceně jsou zahrnuty hygienické potřeby pro děti, pití, všechny pomůcky a činnosti školky, ale není tam započítané stravování. Vybrali jsme dodavatele J+J školní jídelny z Říčan a věříme, že dětem bude chutnat. V ceně také není zahrnuto vstupné na kulturní a jiné akce.

Cena za stravování, tzn. oběd a odpolední svačina, je ve školním roce 2022/23 stanovena na 80,- Kč/den. Záloha na stravování je 1 500,- Kč/měsíc za celotýdenní docházku a 900,- Kč/měsíc za třídenní docházku. Dopolední svačinu zajišťují rodiče.