[desc position=“left“ color=“white“]
Rezervace nutná!
kontakt: A. Permanová,
tel. 725 039 666
Vstupné: 80 Kč/osoba, 100 Kč/pár, hlídání dětí ve vedlejší místnosti: 50 Kč[/desc]

[desc position=“left“]Přemýšlíte o očkování svých dětí a nemáte dost informací? Lesní školka DÚLEK a rodinné centrum ROUTA Vás zvou na besedu s Martinou Suchánkovou ze spolku ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost v očkovaní, která se s vámi podělí o své poznatky a zkušenosti.

Beseda se bude týkat zejména povinného očkovacího kalendáře, nemocí proti nimž se očkuje i rizik, která představují vakcíny, komunikace s lékaři a v neposlední řadě i právních aspektů odkladu, rozložení či odmítnutí očkování.

 

Považujeme za důležité, aby rodiče znali svá práva a rozhodovali se po vyslechnutí názorů a argumentů z různých stran s přihlédnutím k individuálním potřebám jejich dítěte. Snahou besedy je podpora bezpečného očkování, sebevědomí rodičů a náprava právního rámce očkování z povinného na doporučené a dobrovolné.

Současná situace okolo povinného očkování se bouřlivě vyvíjí, od července 2010 nemohli být rodiče za nedodržení očkovacího sankcionováni, verdikt rozšířeného senátu NSS v dubnu 2012 toto rozhodnutí zvrátil. Ústavní soud sice uznal výjimku z očkování při dotčení práva na víru, vyznání a svědomí a apeloval na zavedení zodpovědnosti státu za nežádoucí účinky spojené s povinným očkováním, ale nutnost nařizovat očkování shledává jako přípustnou. Nedávné projednávání novelizace zákona o ochraně veřejného zdraví otevřelo naplno diskusi nad koncepty přístupu k očkování.

Očkování je široká problematika, na kterou existuje mnoho i velmi protichůdných názorů. Pokusíme se na něj nahlédnout v širším kontextu medicínském i právním.

[space height=“20″]

beseda o očkování Úvaly

letáček ke stažení

Besedu povede

Martina Suchánková, zakladatelka a předsedkyně spolku ROZALIO, matka 3 dětí
martina.suchankova@rozalio.cz
www.rozalio.cz

ROZALIO – Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, z.s.

Kde v Úvalech najdete centrum „pětašedesátka“?

[/desc]