Pondělí 7.1.2019

Dnešní pohodové ráno jsme si v rámci našeho tématu „Ptáčci na krmítku“ povídali o tom, že je potřeba pomoci v tomto zimním období ptáčkům s potravou. Začali jsme tím, že společně vybereme místa, kde bychom mohli krmítka pro ptáčky mít. Nad kresleným hasičským příběhem jsme si také řekli, že při umísťování krmítka je potřeba myslet na bezpečnost před kočkami. Venku jsme se pak sešli u stolu, kde jsme s pomocí atlasu jmenovali ptáčky, kteří odletěli do teplých krajin a kteří u nás zůstali. Zároveň děti připravily dva plakátky, na které budeme během zimního období nejen zapisovat a zakreslovat ptáčky, které na našich krmítkách uvidíme, ale i třeba lepit nalezená peříčka. Potom děti zmapovaly a křídou označily místa na zahradě a následně v přilehlém parku, kam krmítka zavěsíme. V parku si děti také vyzkoušely, jak se dívat dalekohledem, než budeme pozorovat ptáčky. V zorném poli jsme zatím měli strom s budkou nebo s hnízdem nebo Adélku s Damíkem 🙂

Po obědě si děti poslechly vybrané příběhy o zaječici Biance. Pak už jsme se společně pustili do výroby krmítek tvořené ze směsi sádla a krmné směsi pro ptáčky. Krmítka byla připravena pro následující dny k zavěšení. Na zahradě jsme si pak společně užili oblíbených pohybových her, ke kterým jsme přidali ještě hru Hlídač a vrabci, ve které si děti procvičily poskoky v rytmu a jak rychle reagovat a rychle vyběhnout.

Úterý 8.1.2019

Děti dnes ráno měly k dispozici nově půjčené knihy a tak se do nich hned „začetly“. Po svačině jsme vyrazili na zahradu, kde jsme začali rozvěšovat připravená krmítka. Se zbývajícími krmítky jsme šli do parku a také jsme je pro ptáčky zavěsili na větve keřů. Potom jsme si zahráli na hladové ptáčky u krmítka s námětem  Co se stane, když se u krmítka objeví hladový kocour. Děti se snažily vcítit do pocitů ptáčků v zimě a snažily se vyjádřit jejich reakce. I “ kocour“ se své role zhostil dobře – číhal, číhal, pak zaútočil a i nějakého vrabčáka, který nestihl uletět, nakonec chytil. I to byla hra, která se dětem líbila.

Po obědě si děti kreslily a poslouchaly Ptačí pohádku. Po ní byla školička. Pro předškoláky nejdříve test školní zralosti, pak počítání a určování polohy ptáčků. Potom se přidali i k ostatním dětem, které procvičovaly grafomotoriku. Dnešní odpoledne jsme strávili v našem zázemí, protože počasí bylo nevlídné. Děti si kreslily, hrály si na prodavače, stavěly si s kostkami, zahrály si Člověče nezlob se nebo Černého Petra.

Středa 9.11.2019

Dnes jsme začali den omalovánkou ptáčků s krmítkem. A když dorazily všechny děti, udělali jsme ranní kruh, ve kterém každý ze školky předvedl jeden cvik a ostatní pokračovali. Pak jsme se do parku a hráli si na ptáčky. Každý si vybral, jak bude pípat, a pak jsme běhali a navzájem se zdravili pípáním. Následovala hra na kočku, co honí ptáčky, kterou si děti vyžádali. S malými obměnami jsme byli kočky a ptáčci a honili se navzájem. Byla to švanda a tak jsme si ani neuvědomili, že už je čas na oběd.

Po obědě jsme si povídali o ptáčcích, které  můžeme na krmítkách v zimě vidět. Ukazovali jsme si jejich obrázky a pojmenonávali rodivými i druhovými jmény. A potom už jsme se vrhli do výroby krmítek z kokosů, kdy děti po jednou zkoušely vrtat s pomocí Pavly vrtačkou do kokosů otvory na provázky. Ostatní děti si vymalovávaly ranní ptačí omalovánku či pracovaly na spojování správné cestičky od ptáčka ke krmítku. Výroba krmítek je složitější, tak jsme jich do svačiny udělali asi 6 a v pátek zase budeme pokračovat. Venku jsme si užili sníh a volnou hru.

Čtvrtek 10.11.2019

Dopoledne jsme se vydali na exkurzi do místního Zverimexu, aby děti viděly, kde se také může nakupovat krmivo pro ptáčky.  Obchod se zbožím jsme si nejen prohlédli, ale měli jsme i příležitost vidět, když se obchod právě zásobuje. S pocitem skvělého zážitku jsme se pak vraceli zpátky do školky.

Po obědě děti poslouchaly naučný příběh o tom, kdy je venku a kdy uvnitř z knížky Mickyho klubík. Potom si vybraly zábavné příběhy o Malé princezně. Následovalo ptačí tvoření, ve kterém si nejen osvojily názvy ptáčků, které nejčastěji létají na krmítka, ale vytvořily vystřihováním a lepením ptáčků na různá pozadí krásné obrázky. Na zahradě jsme si společně na přání dětí zahráli hru, která je zaujala předevčírem, hru Na hladové ptáčky a hladového kocoura, a taky opět nemohla chybět stále oblíbená hra Na kočku a myši 🙂

Pátek 11.1.2019

Dnešní den, jsme opět začali pracovními listy: malým labyrintem a ptáčky, kteří létají každý jiným směrem a stejnou barvou se vybarví ti, co letí na stejnou stranu. Následovala typická páteční „honička“ na keramiku, kterou jsme zvládli skvěle a přitom jsme domalovali čerstvě vypálené sněhuláky. Jsou nádherní! Odpoledne se neslo v tónech páteční pohody protkané zvuky vrtačky, kterou jsme dělali dírky do dalších kokosů 🙂 Odpoledne bylo krátké, protože skoro všechny děti odešly ze školky v 15:00 na oslavu narozenin Pepči a Nikolky, takže už ve školce zbyly jen 3 děti, které Patrik jakožto starší parťák bavil různými nápady a úkoly. Byl to moc fajn týden a těšíme se na další 🙂