Pondělí 3. 9. 2018

V pondělí jsme s dětmi započali nový školní rok! Přišli jak nové děti, tak i nový spolupracovník Petr, náš nový učitel. Celý den jsme byli v prostoru školky venku. Během dopoledne jsme vytvořili nové místo k rannímu kroužku, jehož střed se nazývá „Putovní hůl“. Děti byly po celé dopoledne, ba i po celý den velmi tvořivé. Kluci z krepového papíru udělali ozdobu na stromy kolem, stavěli „tank“ a k odpoledni svoji pevnost. Holčičky si spíše kreslily anebo jsme jim četli pohádky, ovšem některé se s láskou zapojovaly do práce kluků. Před obědem jsme společnými silami postavili „loď“, ve které proběhlo hromadné seznámení se všemi novými členy LMŠ DÚLEK a vypluli jsme tak společně do nového školního roku. Po obědě v odpoledních hodinách jsme hráli známé pohybové hry jako třeba například Cukr, káva, limonáda apod.

Úterý 5. 9. 2018

Druhý den ve školce jsme si za hezkého počasí společně užívali na naší zahradě. V ranních hodinách se děti hrály s přírodninami, nebo si kreslily obrázky klacíkem do hlíny, stavěly stavbu z pneumatik a nebo si volně kreslily. Po svačince jsme si společně zahráli hru s míčem na opakování jmen kamarádů s tím, že každý ke svému jménu přidal, co ještě umí nebo dokáže a ostatní děti to opakovaly. Např. se skákalo po jedné noze, míč se házel vysoko do vzduchu nebo se objevily i jógové prvky. Závěr celé hry nakonec patřil kotrmelcům. Někdo je zvládal s přehledem, někdo se je teprve učil. V každém případě nejen celá hra, ale i kotrmelce se dětem líbily a každý si sám dokázal, co zvládne.

Pak se děti pustily do trhání akátových lístků, které jsme použili buď na počítání, nebo děti z nich vařily všelijaké dobroty. Pak se spontánně spustila vlna focení s kamarády. Vzniklo tak spoustu hezkých fotek, které máte možnost shlédnout v galerii. Po obědě jsme se sešli na koberci u příběhů s Ferdou Mravencem a pak Micky Mousem. Před odpolední svačinou děti vyráběly moře s rybami – pro někoho vzpomínka z prázdnin, pro někoho zajímavé téma k tvoření. „Moře“ byla nakonec plná lavice a děti se svými podařenými výtvory chtěly nechat vyfotit – takže opět k vidění v naší galerii. V odpoledních hodinách to byla skupinová hra s krokodýlem, hry na divoké šelmy a pro zklidnění si děti ještě pohrály s didaktickými kartami, kde měly možnost sestavit malé obrázky, uhodnout jednoduché úkoly nebo poznat nějaká písmenka s obrázkem.

Středa 4. 9. 2018

Středeční den byl naším dalším adaptačním dnem v tomto týdnu, a proto jsme zůstali opět na zahradě. Ráno si děti vybraly hru kutálením míčů a pneumatik do kopečka a z kopečka – skvělá zábava. Během dopoledních hodin vznikaly u dětí další spontánní hry. Některé děti stavěly raketu z pneumatik a dřeva, nebo si hrály na hasiče, jiné si vybraly kreslení, hru s dřevěnými kostkami nebo si hrály na pískovišti. Po obědě se děti sesedly kolem Petra, který jim četl pohádky dle jejich výběru. Potom jsme si povídali nad novým obrázkovým kalendářem o jednotlivých měsících v roce a zařazovali je do ročních období. Odpoledne jsme pak vymysleli společně překážkovou dráhu, kdy děti běhaly přes pneumatiky, podlézaly dřevěnou kozu, přeskakovaly přes naštípané dřevo nebo přes vyšší dřevěnou překážku, kterou nejenže starší děti zvládaly, ale byla i pro ně překážkou nejoblíbenější.

Čtvrtek 6. 9. 2018

Ve čtvrtek jsme s dětmi započali školkový den opět venku. Zkoušeli jsme s dětmi začít ranní kruh u „putovní hole“. Dále dopoledne probíhalo formou volných her za dohledu průvodců. Činnosti dětí byly propojovány s kreslením. Na svačinu jsme spolu šli všichni ven do lesoparku, kde jsme se najedli pod velkým dubem. Některé děti si všimly, že v lesoparku je nová cesta. Pak děti doslova zmizely do korun keřů, kde za dohledu průvodů ténovaly rovnováhu na větvích. Zkrátka byly pořád nahoře :-). Po obědě jsme spolu hráli pohybové hry, jako byla baba, hra na schovávanou aj. Upevňovali jsme si pravidla hry a vedli jsme děti ktomu, aby je dodržovaly. Největší úspěch měla hra „na kočku a na myš“. Kočky chytaly myšky. To bylo panečku živo! S nadšením se do hry zapojila i Vašíkova maminka. Také jsme s dětmi hodně stavěli ze dřeva a budovali „pevnosti“. Byl to krásný den.

Pátek 7. 9. 2018

Páteční ráno děti obnovily důlek a plochu kolem něj na hraní kuliček. Někdo cvrnkal, někdo jen prstíkem odrážel kuličky, ale vždy byla radost z toho, že se skleněnka dokutálela do důlku. Po dnešní svačině jsme měli všichni plné ruce práce. To nám totiž rodiče Emičky plánovaně dovezli písek do dětského pískoviště. Takže každý měl v ruce lopatku a k ní nějakou nádobu a během chvíle byl písek přendán z vozíku na pískoviště a hry s pískem začaly. Děti stavěly hrady, tunely, stavěly bábovičky a obtiskovaly do písku i svoje dlaně. Kdo si hry na písku dosyta užil, vrátil se k důlku s kuličkami, ke kreslení, k ježdění na odrážedlech nebo se jen houpal na houpačce.

Potom jsme se s dětmi sešli na koberci. Martina pro děti měla v papírové tašce podzimziní překvapení, které ale zakrátko prozradila Zuzka, která nepozorovaně do tašky nahlédla. Byly to vlašské ořechy. Řekli jsme si název stromu, ze kterého ořechy jsou, prohlédli jsme si jeho list a pak jsme si všemi smysly ořechů užívali. Měli jsme k dispozici jak nevyloupané ořechy, tak ořechy, které mají slupku již naprasklou a děti tak měly možnost nejen vidět, ale i si vyzkoušet, jak se ořech dá vyloupnout, jak po vyloupnutí vypadá. Pověděli jsme o povrchu ořechu, jeho barvě, vůni a samozřejmě jsme ochutnali i jádra ořechu. Děti také zapojovaly své představy. Tvořily např. ze skořápek lodičky, čímž jsme si také připomněli, že se dají využít k výrobě vánočních lodiček. A pak už byl čas oběda, během kterého nám začalo pršet, tak jsme polední klid strávili v našem zázemí. Děti měly volnou hru dle svého výběru – např. dřevěné skládačky, zatloukání dřevěných kostiček, kreslení, natahování gumiček na špendlíkovou desku.

Potom si děti poslechly příběhy z knížky Malovaný svět a po úklidu jsme se zase sešli venku u svačiny. Po ní si děti chtěly zahrát hru na kouzelníka, ale když dostaly k dispozici červený šátek, pod který by schovaly předměty, změnily tuto hru na to, že si zahrají pohádku O Červené Karkulce. Okamžitě zorganizovaly prostory divadla, hlediště pro diváky, určily si role a po zazvonění zvonečku představení začalo. Pohádka měla úspěch a byla tak milým zakončením dnešního dne.