Pondělí 9.9.2019

Stejně jako minulé pondělí, tak i tentokrát nám po ránu pršelo. Scházeli jsme se v zázemí školky, kde si děti hrály s autíčky, skládaly puzzle nebo si prohlížely knížky. Po svačině jsme však kapičky deště využily k tomu, že nám něco namalují. Vyndali jsme na zahradu podložky, na ně jsme položili čtvrtky, zatížili je kamínky a posypali je potravinářskými barvami. Už při práci bylo vidět, jak se barva v dešťových kapičkách rozpíjí. My jsme takto připravené obrázky nechali na zemi a vydali jsme se na naší první vycházku kousek od školky, do lesoparku. Tady si děti užily oblíbené lezení do větví keřů a herní prvky. Také děti objevily běláska, který měl mokrá křidélka. Nejenže ho pozorovaly, ale i zachraňovaly. V trávě děti našly i nějaké houbičky, které vypadaly jako knoflíčky. Po návratu do zahrady jsme byly udiveny krásou originálních obrazů, které namalovat déšť. A navíc nám kolem obrázků vytvořil barevné kapičky, se kterými si děti mohly hrát. Spojovaly ty malinké ve větší a větší a pozorovaly, jak se pohybují. Skvělé spojení kreativního tvoření s poznáním a zážitkem v přírodním prostředí. V odpoledních hodinách se děti daly do „vaření“ pískových dobrot, zahráli jsme hru Cukr, káva, limonáda, hru Na ježka a honili jsme se. Legrace u toho bylo spousta.

Úterý 10.9.2019

V úterý jsme se opět vydali za brány naší školky. Před výletem jsme ještě zkoumali s atlasem houby, během vycházky jsme jich pak mnoho našli a snažili jsme se rozpoznat, o jaké houby se jedná. Dívali jsme se také kolem sebe, co všechno už dozrává. Šípky, ořechy, jeřabiny.. Jelikož den předem pršelo, bylo mnoho kaluží, které jsou u dětí také velmi oblíbené. Po obědě následovalo zpívání s kytarou a dalšími hudebními nástroji, děti se učily jednoduché písničky a užily si spoustu legrace. Dále následovalo čtení oblíbených knih, povídali jsme si o jménech a odkud kdo pochází, zkoumali jsme hmyz. Poté už měly děti volnou hru dle svého výběru.

Středa 11.9.2019

Ve středu jsme po pozdravení v ranním kruhu vyšli na další z našich míst, které s dětmi rády navštěvujeme. Tím místem byly horolezecké stěny, s jejichž prostředím se seznamovaly nové děti. Cestou jsme také sbírali odpadky, které jsme nakonec vytřídili u kontejnerů, kolem kterých jsme šli. Všímali jsme si také rostlin a keřů, které jsme míjeli. Jeden s červenými bobulkami děti obzvlášť zaujal a myslely si, že jsou to jeřabiny. Ale mobilní rostlinná aplikace nám určila, že se jedná o Hlohyni šarlatovou. A u horolezeckých stěn děti hlavně zkoušely, jestli zvládnou na ně vylézt. Odvaha byla veliká a technika lezení dobrá. Po návratu do školky se před obědem ujali uklízení stolu Fanda s Daníkem. Říkali, že doma také pomáhají a bylo to na nich vidět. Po obědě si děti vybraly ke čtení příběhy o Nodym, nebo odpočívaly v hamakách. Potom jsme se všichni sešli na koberci a říkali jsme si pravidla, která ve školce máme. Děti se zaujetím říkaly jedno pravidlo za druhým a Martina je nestačila ani psát. K některým pravidlům dokreslovaly i obrázky. Po všech stránkách skvělý výsledek.

Čtvrtek 12.9.2019

Dnes se do přípravy svačiny zapojila nejdříve Emička s Benem, když utírali stůl. Potom se k nim ještě připojila Nikolka, Lota a Mariánek a nakrájeli banán. Po svačince v ranním kruhu děti vzpomněly na pohybové říkanky „Brambora“ a „Žába leze po žebříku“ a pak jsme se vydali na procházku na veřejné hřiště mezi bytovky. Dneska se k nám také přidal Damík s maminkou, kteří byli u nás dnes na návštěvě. Děti si na hřišti užily nejen herních prvků a pískoviště, ale třeba i toho, že se dá vylézt na betonovou zídku a zase z ní slézt nebo seskočit. Mariánek zde také objevil v uříznutém kmeni starého stromu hmyzí domečky, nejspíš pro ploštice, které tam lezly kolem. A ještě děti objevily u pískoviště pod ořešákem několik vlašských ořechů, které jsme rozlouskli a ochutnali. Na stromě děti viděly, jak vypadají již prázdné slupky, naprasklé a ještě ty úplně celistvé. Zábavy a přírodních zajímavostí by bylo pořád dost, ale byl u čas vrátit se k obědu, po kterém se opět odpočívalo v hamace nebo na dece při čtení pohádek. V odpoledních hodinách děti vařily na pískovišti dobroty, houpaly se na houpačkách, nebo si na koberci prohlížely knížky a navlékaly korálky.

Pátek 13.9.2019

V pátek nám počasí opět přálo, tak jsme mohli být zase celý den venku. Dopoledne jsme si hráli s lupou, zkoumali jsme, jak skrz ní prochází světlo, a jaké háže odrazy. Pomocí papíru jsme zkoumali také stíny různých rostlin. Potom jsme vytáhli temperové barvy a stali se z nás malíři. Zkoušeli jsme také malovat pomocí pipet, nasávali jsme barvy a ty jsme pak stříkali na papír. Odpoledne jsme si zase četli, houpali se v hamace, pekli dorty z písku a prostě jsme si užívali krásné babí léto.