Blížící se velikonoční svátky jsme si začátkem týdne připomněli s obrázkovými kartičkami čtvero ročních období, které děti třídily podle symbolů a tradic k příslušnému období. Na travnatém hřišti mezi bytovkami byl i prostor pro různé pohybové hry, po kterých jsme se vydali zpátky do školkové zahrady. Tady jsme pokračovali přípravami na svátky jara setím osením. Děti si nejdříve nazdobily skleněné květináčky, které pak naplnily hlínou a vysely zrníčka pšenice. Poobědové čtení pokračovalo s oblíbenou knížkou o Lucince, Martínkovi a Jendovi, u které děti bavilo poslouchat hezké a naučné příběhy o jarním období téměř až do svačiny. Odpoledne patřilo opět volným hrám. Za vděk určitě vzala kuchyňka a s ní oblíbené vaření nejen s pískem, ale i s přídavkem zelené ingredience, kterou dětem příroda poskytla.

V úterý jsme šli na procházku k lávce, která vede přes Výmolu blízko Fabráku, abychom tam sešli k břehu potoka. Cestičkou kolem Výmoly jsme pozorovali rozkvetlé orseje jarní a sasanky hajní, a na jejím konci jsme se usadili v trávě a pletli jsme pomlázky z vrbového proutí zdobené fáborky z krepového papíru. Příjemná jarní atmosféra pokračovala po obědě v zahradě na koberci u naší oblíbené knížky a pak jsme si upekli velikonoční jidáše z tvarohového těsta. Po svačině se děti ještě vrátily na deku a prohlížely si další knížky. 

Ve středu jsme měli v zahradě velikonoční bojovku s motivem pašijového týdne. Děti se na stanovištích krátce seznamovaly s významem jednotlivých dnů a pak plnily různé úkoly. Na Modré pondělí jmenovaly modré věci, na Šedivé úterý zkoušely zdolat pavučinu, na Škaredou středu napodobovaly obličeje podle smajlíků, o Zeleném čtvrtku vařily zelenou dobrotu, na Velký pátek hledaly poklad, ale až po splnění šestého úkolu o Bílé sobotě, kdy našly ovocný strom a popřály mu dobrou úrodu, následoval úkol z Velikonoční neděle, ve kterém děti dokreslovaly beránkovi srst a na Velikonoční pondělí jsme se vzájemně „vyšupali“, abychom si předali sílu, zdraví a svěžest. A nakonec děti našly poklad, ve kterém byl pro každého velikonoční beránek z popcornu a čokoládové vajíčko, které téměř všem dětem přišlo hned k chuti 😊. A příjemný, sluníčkem prosvícený den jsme zakončili tanečky a písničkami, mezi nimiž byla i jedna nová, moc pěkná velikonoční.

Předvelikonoční týden jsme zakončili čtvrtečním výletem. Na přání dětí jsme vyrazili na „tobogán“ do Běchovic. Po svačince na hřišti se děti pustily do užívání si herních prvků. Před odjezdem si ještě někteří zvládli vyzdobit dřevěné vajíčko. 😇 Po obědě a pohádce na dece děti zalévaly naše záhony, dotvářely dřevěná vajíčka a ptáčky, a věnovaly se volné hře v zahradě.