Úterý 29.10.2019

Po prodlouženém víkendu jsme se ve školce scházeli opět v úterý. Chladné dny už jsou definitivně tu, tak jsme se museli zahřívat různými pohybovými hrami, hráli jsme třeba rybičky rybáři, na kočku a myš nebo cukr káva. Povídali jsme si tentokrát o ptáčkách. K tomu se nám akorát hodila krásná knížka, kterou donesla Anetka a ve které jsou fotky všech různých ptáků a zajímavé informace o nich. Povídali jsme si, kteří ptáčci odlétají v zimě do teplých krajin a kteří naopak v zůstávají u nás nebo co ptáčkům můžeme v zimě dávat do krmítka. Odpoledne jsme si vyrobili vlastní ptáčky z papíru. Venku jsme potom společně našli dva stromy, mezi které bychom mohli napnout provázek a ptáčky pomocí kolíčku na něj připevnit. Vytvořili jsme si tak vlastní ptáčky na drátě.

Středa 30.10.2019

Babí léto skončilo, přišel studený, ale stále ještě slunečný podzim. V ranních hodinách jsme si ho užívali nejdříve na zahradě u šišek, na kterých bylo vidět, že si na jejich semínkách někdo pochutnával. Děti hodnou chvíli přemýšlely, kdo by to mohl být a obrázky z knížky nakonec napověděly. Potom Anetka našla kůru od stromu a spustilo se další bádání. Kterému stromu asi patří? Nato děti objevily v zemi nějaké dírky, po zkoumání zjistily, že nejsou vstupem do myších chodbiček, ale že jiné děti v zemi ty díry udělaly. V souvislosti s tím se děti rozpovídaly o myších a hraboších, kde je kdo viděl nebo jak se dají okolo obydlí zneškodnit. Pak děti přinesly provázek, který jsme použily pro různé přeskakování z místa i s rozběhem. Podzimní vycházka nás zavedla na kraj lesíka za státní školkou. Nejdříve jsme se zastavili u dubu a děti přemýšlely, která zvířátka by u něj nebo na něm mohla přezimovat. Pak jsme došli k oblíbenému místu u porostu akátů, kde si to děti užívaly dalším zkoumáním a bádáním přírody kolem sebe. Lupami zkoumaly ostny na akátech nebo Anetka objevila skrze lupu a sluníčko nový typ baterky. Z prašné hlíny tvořily domečky a cestičky pro mravenečky nebo seděly na dubové větvi a připadaly si jako ptáci, kteří zrovna neodlétli do teplých krajin. Měli jsme při tom i jedno pozorování sýkorky koňadry a sojky obecné. Mluvili jsme také o havranech, kteří naopak k nám na zimu přilétají. Děti mluvily i o zážitku při setkání s bažantem a koroptví. Ptáci se nám promítli i do jednoho pracovního listu, ve kterém si děti procvičily počítání, zrakové vnímání a barvy. A s ptáčky děti „odlétaly“ nakonec i domů. To když si vyrobily z papírových ruliček kosy nebo sýkorky modřinky. Den byl také plný pohybových her. Určitě vedla hra Cukr, káva, limonáda, ale své nové místo měla i hra Na mrazíka nebo Na vrabce.

Čtvrtek 31.10.2019

I když dnešní ráno bylo mrazivé, nejoblíbenější hra Na mrazíka nás zahřála. V ranním kruhu jsme si povídali o blížícím se svátku zesnulých a o Halloweenu. Pak jsme se vydali na vycházku do zahrad mezi bytovkami. Cestou jsme pozorovali námrazu – v trávě, na listech, bádali jsme co se stane, když lístek s námrazou zahřeješ v ruce. V zahradě u opadaného javoru odstartovaly hry s listím. Hromadili jsme listí, do kterého pak děti skákaly, lehaly si do něj jako ježek nebo si kupily listí jen tak, pro radost, že se mi to s kamarádem povedlo. Listí jsme také zkoumali. Určovali jsme barvy, tvary, složení listu, porovnávali jsme velikosti, z řapíků tvořili písmenka. Velkou legraci jsme si užili při listové „koulovačce“ a v samém závěru při tom, když Martinu jako ježka děti zasypávaly listím. Děti si to ale neužily jen u toho listí, ale i u jehličí. Velmi si oblíbily blízkou borovici, u které si dokazovaly své schopnosti na ní vylézt a zase slézt a pak se na větvi zhoupnout. Mezitím vším děti hrály opět hru Na mrazíka. Opravdu si jí oblíbily, protože jí hrají všude a pořád. Po obědě jsme si četli o Dušičkách z knížky Lidové tradice a zvyky. A odpoledne, protože dýně a strašáci jsou přece jenom lákaví, jsme si z krepového papíru vytvořili svého dýňáka.

Pátek 1.11.2019

V pátek jsme pokračovali v povídání o Dušičkách. Dopoledne jsme si nachystali a nasbírali různé přírodniny, které jsme odpoledne potřebovali na výrobu svícnu. Nasbírali jsme šípky, větvičky, barevné lístky nebo jehličí. Odpoledne jsme tedy tvořili. Do skleniček jsme dali trošku písku, aby svíčka bezpečně držela. Kolem svíčky jsme pak do písku zapichovali přírodniny. Vytvořili jsme krásné svícínky, které si děti odnesly domů a můžou si je třeba právě na Dušičky s rodiči zapálit. Pak děti pokračovaly ve svých hrách, v pátek se nejoblíbenější hrou stala opět hra Na mrazíka.