Pondělí 21.10.2019

I tento začátek týden byl prosluněný. Ranní sluníčko nám umožnilo opět pozorovat s dětmi nitky babího léta. A nejen to, děti si dnes k pozorování vybraly na zahradě ptáčky. Toy když nejdříve objevily ve větvích břízy hnízdo. Přemýšleli jsme, komu asi patří. Ptáčkům nebo snad veverce? A tak také začalo seznámení s dalším zvířátkem na podzim. Pak se skutečným zájmem – tiše, v nehybnosti a vleže jsme sledovali hrdličky, které se slétly na zem, pak sýkorky, brhlíky a zahlédli jsme na chvíli i našeho strakapouda. Pouštěli jsme si k tomu zvuky těchto ptáků a užívali si spojení s přírodou. Na další zázraky přírody jsme se vydali k Výmole nedaleko Fabráku. Tentokrát tam ale nebyla k vidění žádná zvířata, všude jen klid, a my jsme pozorovali barevné listí, jak padá a klidně pluje na hladině potoka. Určovali jsme také stromy a keře, když jsme se vydali prozkoumat podzimní přírodu podél potoka. A protože děti dobře poznávají druhy dřevin, rozhodli jsme se, že jejich vědomosti budeme zapisovat na kartičku, kterou jsme pojmenovali „Stromználek“. A tak při poledním klidu vznikly první návrhy, jak by mohla kartička vypadat a v dalších dnech se k nim budeme vracet. Odpoledne děti pokračovaly ve volné hře, hledali jsme různé listy a dělali jsme jejich frotáž na papír.

Úterý 22.10.2019

V úterý jsme si hráli s kartičkami stromů, které přinesla Josefínka. Poznávali jsme stromy, jejich listy a plody. Nasbírali jsme také krásné červené listy a klacíky, ze kterých jsme na zahradě pokládali podzimní strom. Na vycházce jsme ve sběru listí pokračovali a pozorovali jsme, jak se už příroda proměnila do podzimních barev. Při poledním klidu jsme pokračovali ve čtení pohádek Malého Buddhy a pak se děti zaposlouchaly do prvních řádků příběhu O veverce Zrzečce. V odpoledních hodinách převládala spontánní hra, kdy se děti honily po celé zahradě, hrály si na pískovišti nebo jen tak odpočívaly v hamace.

Středa 23.10.2019

Ve středu jsme se scházeli opět u stromových kartiček, četli jsme si o dětech stromů, o veverce a ježkovi. Opět jsme zkoušeli frotáž listů. Tentokrát chtěly děti zůstat na zahradě, tak jsme vycházku vynechali. Stavěly si své domečky a bunkry, kreslily a hrály na tajné agenty. Po poslechu příběhu z knížky Ježeček jde do světa si děti kreslily a děti se zájmem o mini školičku si procvičovaly počítání, zrakové vnímání, určovaly u slov první a poslední písmeno a vytleskávaly slovo podle slabik. Odpoledne se děti zajímaly o oblíbené poznávací kartičky zvířat, hrály hru Cukr, káva, limonáda nebo hru „Skákej jako veverka“. Nejdřív jsme společně metrem naměřili vzdálenost, kterou nejvíce dokáže veverka mezi stromy skočit a pak si tuto dovednost vyzkoušely děti. S rozběhem byla radost z veverčího skákání veliká. Poté jsme se sešli, jako obvykle v tento den, s Maruškou u kytary a společných písniček. Pak děti vybarvovaly veverky nebo pro ně vařily všelijaké dobroty.

Čtvrtek 24.10.2019

Dnešní ráno bylo plné mlhy. Pozorovali jsme, jak se proměňuje v kapičky, které na nás padají ze stromu. Děti se, asi jako zvířátka, chtěly schovat, a tak vytvořily na hliněném povrchu nohou spoustu cestiček, které vždy vedly k nějakému pelíšku. Po svačině jsme si mimo jiné užili novou pohybovou říkanku „Ježek“ a vydali jsme se na procházku do lesa k červeným kopcům. Cestou jsme nejdříve pozorovali slimáka, ze kterého jsme na chvíli udělali šneka. Potom si děti zazávodily v běhu a vyhrál každý, kdo se zúčastnil. Pak jsme šli okolo okrasného záhonu plného různých oblázků a kamínků, které děti vždy k něčemu přirovnávaly. Např. kamínek, který vypadá jako sušenka, srdíčko, vajíčko, meteorit, tma nebo bílá čokoláda. Nebo je počítaly a třídily. A mezi kamínky také objevily k pozorování pavouka sekáče. Děti byly touto činností natolik zaujaté, že jsme tu strávili delší čas, než jsme chtěli, a tak jsme změnili plán. Místo do lesa jsme se vydali zpět lesíkem. Ještě před ním jsme se zastavili u zdi plné červeného listí psího vína. Některé děti přišly na nápad si ponechat v ruce jen stopky od listu a zahrát si na dirigenta. Tak jsme si společně zazpívali několik písniček. Po cestě do lesíka jsme nejdřív pozorovali a porovnávali podle listí třešeň a ořešák. Děti pak spontánně pozorovaly a určovaly stromy i po cestě dál. Zvládly poznat spoustu druhů stromů a bude jim právem patřit kartička Stromználka. V lesíku si děti zahrály také hru „Najdi svůj strom“. Cílem bylo seznámení se se stromem podle hmatu se zavázanýma očima. I tady se dětem velmi dařilo. A na konci cesty jsme ještě našli na listu duběnky, skvělý závěr naší vycházky podzimní přírodou. Odpoledne si děti většinu času kreslily a obkreslovaly kamínky, které našly na vycházce. Četli jsme si o Šedíkovi a Bubi a opět děti chtěly skládat kartičky o stromech. Společně jsme také vytvářeli piktogram, který bude umístěn na dřevníkách a bude nám říkat, abychom do nich nelezli.

Pátek 25.10.2019

V pátek jsme se sešli v malém počtu. Na vycházku jsme šli jen do lesoparku, kde jsme hráli spoustu her-na ježka, kočku a myš a rybičky rybáři. Potom jsme kreslili do písku různé obrázky třeba zvířat. Odpoledne jsme si četli vílí pohádky, kreslili jsme a na zahradě nás navštívil strakapoud, kterého jsme tiše pozorovali.