Pondělí 28.5.

Téma tohoto týdne směřujeme k pátečnímu Mezinárodnímu dni dětí. Dětem jsem proto, ještě před odchodem na vycházku, nabídla hru s geometrickými tvary, které si zároveň zopakovaly. Pak už jsme s myšlenkou, že si děti budou vyrábět a pouštět lodičky, vydali do Králičiny k Výmole. Zastavili jsme se u informační tabule o včelách, kde si děti lodičky vyrobily. Děti měly k dispozici přírodní materiál z lesa, donesenou rychleschnoucí hlínu na připevnění stožáru a papírové kapesníčky na plachtu. Kdo potřeboval udělat dírku do dřeva, nebyl problém, měli jsme s sebou i nebozízek. Ještě než jsme odešli k Výmole, děti objevily broučka, kterého jsme se snažili určit podle atlasu. Tobík ještě společně s Niki stačili postavit z klacíků parádní mraveniště. Bylo vidět, že „mravenčí“ téma z minulého týdne děti zaujalo. Pak už jsme se s hotovými lodičkami vydali k potoku. Cestou jsme se podivili nad bílou „peřinou“, která pokrývala celou přírodu kolem dokola. Byla to nádhera.  Podle malého atlasu stromů a keřů jsme zjistili, že jde o šíření semen uvolňováním bohatého chmýří z topolu černého.  U potoka jsme dětem pomáhaly s Pavlou lodičky pouštět, protože nebyl dobře přístupný. Přesto, že lodičky pluly krátce, děti měly radost, že se ta jejich lodička alespoň na chvíli na hladině udržela a plula. Při pouštění loděk děti ještě zpozorovaly ve vodě malé žabky, které jsme pak sledovaly, jak plavou pod hladinou. Zážitků z lesa bylo spousta a my se po malém občerstvení (osvěžily nás mandarinky) vydali zpět do školky. Po obědě Martina dnes četla z knížek na přání dětí téměř až do svačiny. Děti si při čtení také oblíbily prohlížení knížek o mravencích a včelách. Jako vždy, to byl nejen příjemný ale i velice přínosný čas strávený poslechem pohádkových příběhů a povídání si u nich. V odpoledních hodinách jsme vyráběli kroužky z papíru a lepenky pro další hru k dětskému dni. Děti budou házet kroužky na cíl.

Úterý 29.5,

V úterý přišla jako první do školky Adrianka, se kterou jsme hrály dobrou půlhodinu pexeso, než jsme mohly přivítat další děti. Někdo se přidal k pexesu, jiní skládali dřevěné stavebnice a nevyužité nezůstaly ani naše houpačky. Když jsme se ve školce sešli všichni, vyrazili jsme na procházku, na kterou se k nám přidal i Štěpánek s rodiči, aby si školku prohlédl. Nejprve jsme běhali v parku, pak jsme si dali v lesoparku svačinu a zkoušeli šplhat po třešních. Cesta k nim vedla přes ostružiny, a tak to chtělo trochu opatrnosti a odvahy, ale zvládli ji všichni. Děti také plané třešně sbíraly a udělaly jich zásobu v domečku pro ruměnice, který kousek od třešňového háje postavily. Dlouhou chvíli jsme pozorovali mravence v pařezovém mraveništi, jak přenášejí vajíčka. Děti byly tiché, pozorné a zaujaté. Asi si taky na zahradu do školky pořídíme taky jedno mraveniště 🙂
Pak už jsme se vydali nazpátek do školky. Po obědě četla Renča dětem z knihy Cirkus Abrafrk veselé říkanky – zvlášť u Zuzky a Ádi měly velký úspěch jak říkanky, tak ilustrace. Pak jsme s dětmi jako další z aktivit k dětskému dni zkoušeli hod šiškami na cíl (pneumatiku a kyblík). Nakonec se naše zahrada proměnila v městečko, kde bylo mnoho budov – cukrárna, parfumerie, domácnost, policejní stanice a pár dalších a děti mezi nimi žily své příběhy. Nakonec jsme zalili naše záhonky a šli domů.

Středa 30.5.

Ráno, než jsme se vydali na procházku, si děti vybarvovaly papírová okénka, kterými pak pozorovaly, co je v přírodě zaujalo. Před odchodem jsme v ranním kruhu přivítali naši novou kamarádku Stázinku a pak jsme se rozhodli, že dnešním stanovištěm bude park. Nasvačili jsme se pod dubem, a pak děti seběhly k oblíbeným keřům, kde lezly po větvích. Potom jsme se sešli u papírů a tužek, kterými děti kreslily, co viděly svým okénkem, a nebo jen tak, co právě chtěly kreslit. Někdo viděl kamaráda, někdo zas šišky, motýla nebo batoh. Po dokončení kreslení jsme si ještě na přání dětí zahráli hru Cukr, káva, limonáda a pak už jsme šli na oběd. Dnes si děti po obědě kreslily a vyráběly z keramické hlíny kuličky, které zítra nabarvíme a budeme si s nimi hrát. Protože hlína byla určená jen na výrobu kuliček, tak si potom děti, které chtěly modelovat něco jiného, ještě tvořily z modelíny. Odpoledne si děti vyzkoušely dvě hry – házení kroužkem na cíl a skákání v pytli. Obě disciplíny děti zvládaly velice dobře a měly ze svých výkonů radost.  Holčičky pak ještě zůstaly u házení kroužků a kluci si postavili z krabic nejdřív obchod a potom loď.

Čtvrtek 31.5.

Dnešní ráno začaly děti zkoušet cvrnkat kuličky do důlku. Někdo z dětí se to naučil, někdo zůstal u svého stylu. V každém případě děti hra zaujala. Potom jsme se společně pozdravili, spočítali a vydali jsme se pohodovým krokem do lesíka, na naše oblíbené místo pro svačinu a hry. Dnešní hra se jmenovala „Najdi mravenčí královně ztracená vajíčka“. Děti hledaly v trávě „mravenčí vajíčka“ (bílé fazole) a nosily je královně. Dětem se hra natolik zalíbila, že samy vajíčka schovávaly a ostatní děti je hledaly. Bylo velké teplo, a my jsme pokračovali ve stínu stromů dál po cestě skoro až k hlavní silnici a pak jsme šli zpět. Cestou si děti sbíraly různé klacíky, společně jsme si povídali o stromech a keřích. Po obědě si děti prohlížely knížky a pak jim Martina přečetla pohádku, kterou si děti samy vybraly. Tentokrát to byl pěkný pohádkový příběh o jednom tajemném stromu. Pak se děti rozhodly, že by další hrou ke dni dětí mohlo být kreslení bludiště a labyrintů. Děti byly se svým nápadem nadšeny, a tak vznikalo jedno bludištěm za druhým. Matěj navíc vytvořil pracovní list „hledej rozdíly“ a také pro kamarády nakreslil několik omalovánek. Jak úžasné, když si děti samy tvoří hry! Mají tolik představivosti a fantazie. A pak už došlo na vodní hrátky. Nejdříve se děti pokoušely stříkáním vody z vodní pistole posouvat na provázku umělohmotný kelímek. Chtělo by to možná větší vodní pistoli, ale i tak se dětem tato hra dařila. Další hrou bylo se strefit mincí do sklenice s vodou, která byla umístěna pod vodou v kbelíku. Poslední hra byla v bazénku s vodou, ve kterém děti nabíraly síťkou na naše vodní živočichy ping-pongové míčky. Nejlepší zábava! Bylo slunečné a teplé počasí a tak si vodní hrátky všichni dosyta užili.

Pátek 1.6.

Ráno jsme začali povídáním o kartičkách z oblíbeného pexesa a stavbou ze spojovací stavebnice. Když jsme se sešli všichni, vzali jsme míče a vyrazili si s nimi hrát na hřiště do parku. Protože ale pražilo slunko, uchýlily se děti brzy do stínu prolézačkových keřů, kde si hrály na opice a lidoopy. Před obědem jsme ještě stihli něco nakreslit a také připravit pár pokrmů v písečné kuchyni. Po obědě četla Zuzka dětem z knihy O Kuliferdovi. Pak jsme sklidili vše, co by nemělo zmoknout a přečkali uvnitř školky krátkou přeháňku. Uvnitř jsme také barvili akrylovými barvami kuličky, které si děti ve středu uválely. Bylo to tak organizačně náročné, že z barvení nemáme na žádnou fotku, příští týden si ale děti donesou domů aspoň ty kuličky (pokud je nepoztrácejí :-)). Pak jsme se vydali zase ven, kde Renča s dětmi postavila překážkovou dráhu a děti ji pak absolvovali. Pak jsme postavili ještě jednu pro koně – tu bylo třeba absolvovat na všech čtyřech. Pak se zvedla vyzvedávací vlna a nakonec zůstala ve školce jen Renča s Nellou, společný čas si zpříjemnily kreslením dinosaurů a zpěvem oblíbených písniček.