Pondělí 9.12.2019

Druhý adventní týden jsme začali prohlídkou úvalského farního kostela Zvěstování Páně. U dřevěných kostelních dveří nás přivítal jáhen pan Pečený, který nás zároveň uvedl do interiéru. V něm jsme se zaposlouchali do slov o historii kostela, prohlédli jsme si nejen obraz Zvěstování Páně, ale zaujala nás také křtitelnice, nádoba na svěcenou vodu, kazatelna a varhany. A po informaci, že kostel neslouží jen k bohoslužbám, ale i ke svatbám, pohřbům a křtinám, jsme se s poděkováním za velmi příjemné povídání s panem Pečeným rozloučili. Zpáteční cestu jsme zvolili kousek kolem Výmoly, přes hřiště a travnaté kopce, po kterých děti běhaly. Pak už nás nohy vedly po chodníku, na kterém jsme si hledali cestičku pouze po čtvercových kostkách, která nás dovedla k nádražnímu podchodu. A odtud jako vždy výtahem nahoru a kolem Domu dětí zpátky do školky. V zahradě jsme se sešli v kruhu kolem našeho adventního věnce a zapálením dvou svíček jsme si připomněli vánoční čas a povídali si o návštěvě kostela. Po obědě jsme si s dětmi přečetli pohádky s vánoční tématikou a protože zatím moc nesněžilo a my si nemohli postavit sněhuláka, tak jsme si ho aspoň nakreslili a krupicí ozdobili. Odpolední pobyt venku byl plný her, běhu a her s míčem.

Úterý 10.12.2019

V úterý hned ráno na nás vykouklo sluníčko a rozcvička s říkankami nás o to víc bavila. Na procházku jsme se vydali na hřiště mezi bytovky, kde se děti zabavily na houpačkách, prolejzačkách nebo pískovišti. Všichni se s nadšením zapojili do hry „Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku“. Při poledním klidu jsme si ještě zavzpomínali a povídali o Mikuláši s knížkou „Čekání na Vánoce s Luckou, Jendou a Martínkem“. Potom jsme se přesunuli ke stolu a užívali si radosti a tvoření při vánočním pečení perníčků. Děti pracovaly s moukou, těstem, válečky a vykrajovátky a přitom jsme poslouchali a zpívali si vánoční písničky. Jakmile jsme upekli první perníčky, nejenže jsme ucítili jejich vůni, ale i jsme si na nich pochutnali. Perníčky, které zbyly, ještě nazdobíme a necháme na vánoční slavnost. A protože se nám podařilo pár perníčků připálit, tak je děti použily jako další ozdobičky na náš vánoční stromek. Odpoledne byla také chvíle pro určování času podle stopek. Děti zkoumaly, co se dá stihnout za jednu minutu. Třeba jakým množstvím písku naplní hrnec nebo za jak dlouho děti ozdobí stromeček ozdobičkami. Nejen pro zahřátí jsme hráli novou pohybovou hru Na kočku a myš, nebo starou známou hru Škatulata, batulata a kopanou. A v závěru dne opět pracovala dětská představivost a fantazie při hře se dřevem a šiškami.

Středa 11.12.2019

Středa nás přivítala mrazivým počasím a vše krásně zbarvila do bíla. Proto jsme po rozcvičce s novou říkankou o vánočním stromečku vyrazili na průzkum parku, kde jsme si zahráli různé hry a pokračovali jsme dál do lesa. Hlavní cíl byl prozkoumat vše, co se mrazem krásně zbarvilo, listí, tráva, kameny. Po cestě jsme viděli také zamrzlou velkou kaluž, kde by se nám všem líbilo klouzat se, ale zjistili jsme, že led je zatím jen velmi slabý a tak jsme se raději vydaly rychle zpátky, abychom se mohly u kamen zahřát. Odpoledne jsme si nejdříve s dětmi vyprávěli o zvycích a tradicích, které lidé dodržovali dříve. My si vyzkoušeli vánoční zvyk rozkrajování jablíčka. Hvězdičku v něm našel každý, a tak budou všichni celý příští rok zdraví. Potom děti rozpůlené jablko potřely temperou a obtiskovaly je na papír a dokreslovaly špejlí namočenou v tuši hvězdičku. Vánoční zvyky jsme pak s dětmi vyměnily za různé pohybové hry a vánoční překážkovou dráhu.

Čtvrtek 12.12.2019

Ve čtvrtek jsme byli na plánované exkurzi v úvalské hasičárně. Při příchodu nás vítal starosta dobrovolných hasičů pan Šindelář a uvedl nás do místnosti, ve které na nás čekali ještě další hasiči. Měli pro nás nejdříve skvěle připravené úvodní povídání s promítáním obrázků o hasičské práci. Bylo fajn, že se zapojovaly i děti se svými otázkami nebo zkušenostmi. Pak nás pozvali do jejich šaten, kde nám mimo jiné ukázali, jak rychle se musí hasič obléknout, než vyjede k zásahu. Zastavili jsme také v dílenské místnosti a nakonec venku u hasičského auta, u kterého nám předvedli veškeré hasičské vybavení a děti si mohly sednout do kabiny. Velký zážitek, který pro nás připravili na závěr, bylo krátké zahoukání z hasičských majáků. Z návštěvy jsme si proto odnesli nejen spoustu zajímavých informací, ale i skvělých zážitků. Po oběde jsme se pustili do zdobení perníčků, které jsme upekli v úterý. Všechny to náramně bavilo. Venku jsme si zahráli oblíbenou hru „rybičky, rybáři jedou“, hráli jsme fotbal a zkoušeli novou hru s míčem.

Pátek 13.12.2019

Na páteční vycházku jsme se vydali s jasným cílem, který navrhl Ben. Šli jsme navštívit Anetku k jejímu domu. Cestou lesíkem jsme prozkoumávali různé vedlejší cestičky, kterými bychom mohli třeba k Anetce dojít. Zároveň jsme si také při pozorování přírody všimli, že modříny už shodily své jehličí a ve větvích stromů jsme pozorovali ptáčky. Děti si všimly strakapouda, sýkorek a brhlíka. Mluvili jsme také o havranech, kteří přilétají na zimu k nám a jsou často vidět ve velkých hejnech na polích. Děti samozřejmě chtěly alespoň vidět havrana na obrázku, a tak se opět pomocí aplikace hlasy ptáků nejen dověděly jak vypadá, ale i jaký vydává hlas. Při zpáteční cestě děti závodily s cílem vždy k nějakému druhu stromu. Po obědě jsme opět otevřeli knížku Čekání na Vánoce s povídáním o vánočních světýlkách v okně nebo na stromečku. Pak si děti takový vánoční světelný řetěz ztvárnily otištěním nabarvené korkové zátky. V odpoledním čase se dnes „vařilo“ z písku a nastrouhaných barevných kříd nebo se zdolávala dřevěná překážková dráha. Na závěr dne k našemu milému překvapení začal padat sníh, a tak jsme se všichni užívali sněhových radovánek.