Pondělí 15.4.2019

Prvním dnem tohoto týdne jsme začali povídáním o starodávné tradici Pašijového týdne. Jmenovali jsme dnešní Modré pondělí a děti uměly i vzpomenout Škaredou středu, Zelený čtvrtek a Bílou sobotu. Po svačině na návrh dětí jsme šli do sousedícího lesoparku, kde se děti nejdříve přirozeně rozdělily do skupinek a věnovaly se svým volným hrám. Někdo byl ve větvích keřů, někdo na herních prvcích, někdo si vybral kreslení v přírodním „ateliéru“. A na samotný závěr jsme sešli všichni dohromady při hře na schovávanou a pak už jsme se vraceli k obědu.

Po obědě se děti už těšily na barvení vajec, a tak jsme společně připravili výtvarný materiál a velikonoční tvoření začalo. Děti ke zdobení používaly akrylové barvy nebo fixy, a vajíčko, které měly nasazené na špejli, si nechaly od Adélky ještě dozdobit barevnou mašličkou. Když už bylo veselých vajíček plná váza, děti se rozeběhly po zahradě a hrály si všelijaké honičky nebo zalévaly záhonky. A protože byla k dispozici voda, nakonec všichni vařily v blátivé kuchyni J. A i protože po dlouhé době celý den svítilo sluníčko a byla blankytně modrá obloha, byl to příjemný vstup do tohoto velikonočního týdne.

Úterý 16.4.2019

Dnešní den byla venku ještě docela zima, tak jsme den zahájili ve školce u kamen. Během svačiny dorazili pánové na kácení stromů v areálu školky, takže jsme program měli jasný. Děti totiž nechtěly jít na vycházku, chtěly být u kácení. A byla to opravdu neuvěřitelná podívaná. Jakmile byla nějaká volá uříznutá větev, děti ji okamžitě použily na stavbu svých nádherných bunkrů. Pavla s Adélkou zatím připravily 15 věnečků z vrby na odpolední vyrábění.

Poobědový čas patřil četbě knihy O Velikonocích a pak už nás čekalo vyrábění velikonoční dekorace, věnečků a jarními prvky. Děti vyrábění moc bavilo, stále na věnce něco přidávaly, až vznikala díla hodná velikonočních výstav 🙂 Při vyrábění jsme si povídali o Velikonocích, jak je doma slavíme, co nás na nich baví, jak u nás vypadá Velikonoční pondělí, kde Velikonoce s rodinou trávíme aj. Rukodělné odpoledne uteklo jako voda, před příchodem rodičů jsme ještě stihli pohybové hry (oblíbená na dravce a ptáčky, na schovávanou aj.)

Středa 17.4.2019

Dle pohanské tradice to byla Škaredá středa a říká se o ní: „O škaredé středě se neškareďte, mohlo by vám to zůstat“. A my jsme k tomu dnes neměli ani nejmenší příležitost, protože jsme od samého rána s radostí pracovali. Dopoledne jsme se rozhodli zůstat na zahradě a uklízet větve, které zůstali na zemi po práci včerejších dřevorubců. Děti se chopily koleček, k ruce jsme měli hrábě a lopaty a dobrou náladu 🙂 Odklízení jsme v pohodě zvládli do oběda, po kterém pak Martina četla příběhy z knížky Matýsek a Majdalénka.

A odpoledne se neslo opět v duchu velikonoční atmosféry, to jsme vyráběli ze dřeva velikonoční zajíce. Den utíkal jak voda, nikdo se nemračil, tak to nikomu nezůstane 🙂

Čtvrtek 18.4.2019

Dle pohanské tradice to byl Zelený čtvrtek a my měli ve školce nejen ke zkoumání a malování, ale hlavně k ochutnání řeřichu. Po svačině jsme se vydali na velikonoční výlet k Výmole blízko Fabráku, kde jsme se opět jako jarní detektivové snažili objevit co je v přírodě u vody nového. Šli jsme kolem rozkvetlých vrb a připomínali si jména jarních rostlin, které lemovaly břeh potoka. Cestou ulicemi jsme pak pozorovali v zahrádkách nádherné barvy a tvary květů tulipánů.

Po obědě jsme si četli z časopisu Sluníčko a pak pro děti začala velikonoční bojovka, která se nesla v duchu tradice pašijového týdne. Děti měly za úkol najít očíslované stanoviště, kde se vždy nacházela informace o jednotlivém názvu daného dne, co ten den symbolizoval a plnili k němu úkol. Takže např. na Modré pondělí, které symbolizovalo úklid, děti uklízely v zahradě, co uklidit bylo potřeba, na Žluté úterý se také vymetali pavučiny, děti jí měly najít a pak prolézt. Na Škaredou středu jsme si vyzkoušeli, jak se umíme škaredit, na Zelený čtvrtek děti vařili přírodní zelené pokrmy. V den Velkého pátku se otvíraly skály s poklady, ale ten si děti mohly najít až po splnění dalších úkolů. Následovala Bílá sobota, ve kterou děti dle tradice zatřásly rozkvetlou švestkou, aby nesla úrodu. Na Boží hod velikonoční se také pekli beránci, tak děti buď beránkům dokreslovaly srst, nebo si malovaly svého beránka. A na Velikonoční pondělí jak jinak než s pomlázkou a koledou. Bylo nejen veselo, ale všechny holčičky byly pomlázkou vyšlehány J. A pak už děti hledaly poklad s velikonočními vajíčky, ve kterých byly ukryty drahokamy a dobrůtky. Velikonoční bojovku jsme si všichni užili a zůstala v nás nejen radost ze hry, ale i připomenutí tradice našich předků.

Pátek 29.4.2019 byl Velký Pátek, státní svátek