Pondělí 4.3.2019

Naše jarní týdenní téma „Jaro kvete“ jsme začali s dětmi hned po jejich příchodu do školky tím, že si děti vybarvovaly pozorovací papírová okénka, kterými si budeme při našich vycházkách vyznačovat jarní rostlinky. Ty jsme si již začali podle obrázků jmenovat. Pak správně děti hádaly jarní hádanky a hned po svačině jsme se vydali na první bádání a hledání vztahů v jarní přírodě.

Cesta vedla záměrně do zahrad mezi bytovky a měli jsme tam opravdu štěstí na první jarní rostlinky. Děti jako první objevily jim dobře známé sedmikrásky a pak kousek opodál byl před jednou bytovkou celý záhon vysázený různobarevnými petrklíči, sněženkami a laduňkami. Skvělá příležitost k tomu, abychom si květiny společně pojmenovali, řekli si o jejich barvách, vůni a zároveň jaký mají význam pro právě se probouzející včeličky. Děti dostaly první informaci o souvislostech, které nyní v jarní přírodě existují. Měly také možnost si jakoukoliv květinku nakreslit a více si tak uvědomit a prohloubit právě jejich růst. Nalezené rostlinky děti také zapsaly do našeho seznamu „Prvních deset rostlinek, které jsme našli při našich procházkách“.

Děti potom v prostorách mezi bytovkami využily k volnému hraní pískoviště, obíhání keřů nebo lezení na strom. K hledání dalších rostlinek jsme popošli směrem „ke schodům“, kde jsme viděli nádherné trsy sněženek, talovínů a také krokusů a pozorovali jsme včelky, které právě na ně přilétly. Mezitím Ben přišel ukázat nalezivší sojčí pírko a děti zde také využily travnaté kopečky k válení sudů a pobíhání mezi stromy.  Na trávě jsme si pak chvíli zahráli na „Sněženky a zimu“ a poté jsme se už vydali zpět k obědu, i když se nám opět nechtělo.

Po obědě Martina dětem přečetla motivační pohádku o zamrzlé studánce a sněženkách. V tomto příběhu odemykaly zamrzlou studánku právě sněženky a my jsme se rozhodli přírodě také výtvarně „pomoci“. Děti si připravily technikou zapouštěním barev podklad pro dokreslení a dolepení sněženek v dalším dnu, a pak volně, dle svých představ, malovaly jarní květiny. Odpoledne jsme zůstali v zázemí školky, protože venku byl hodně velký vítr a hrozilo nebezpečí padajících větví. Děti si to tam užily volnými hrami, hlavně námětovou hrou na obchod.

Úterý 5.3.2019

Dnešní den jsme pokračovali v tématu o právě začínajícím jaru. Na dopolední vycházku jsme vyrazili se seznamem přírodnin, které děti měly postupně hledat a zaškrtávat na svém archu. Jenže to mělo háček. Měli jsme s sebou jen jednu tužku. Děti se výzvy ujaly velmi partnersky, chodily společně, a když někdo zahlédl něco ze seznamu, buď samy, nebo navzájem udělaly na papíru křížek. Bylo velmi příjemné vidět, jak děti spolupracovaly a na jak vysoké úrovni jsou jejich sociální kompetence. Mezitím nám přijel tatínek Elenky pomoci se zámkem od kůlny, který byl zaseknutý. Tak ho děti na cestě z vycházky se zájmem pozorovaly.

Po obědě jsme si četli knížky dle výběru dětí, největší úspěch měly „Burákovy povídačky“. Odpolední program jsme zvolili „jarní“, proto si každý mohl vyrobit kytičku z papíru na oslavu květů, které všude kolem sebe vidíme. Venku jsme pokračovali v pozorování zámečnických prací a užívali si her venku. Velký vítr nás pak zahnal zpátky do školky, kde jsme si kreslili dle aktuální fantazie a o svých výtvorech jsme si povídali. Byl to moc fajn den,

Středa 6.3.2019

Na dnešní vycházku jsme šli jako „jarní detektivové“ do přírody k rybníku Prokůpčák. Měli jsme s sebou list papíru s vyobrazenými jarními symboly, kterých si budeme všímat, pozorovat nebo po nich bádat a pak je zaznamenávat. U rybníka v kopcích Masarykova háje Nellinka s Elenkou našly čerstvý trs trávy a ploštici, a oba objevy hned do našeho detektivního listu zaznamenaly. U rybníka si děti samozřejmě užily i lezení do kopců a na břehu „lovily ryby“ aneb hra s větvemi na vytahování starého listí. Cestou zpátky pak přibyl ještě záznam o objevení sněženek, bledulí a zpěv ptáků.  Naším dalším objevem byla větvička lískového keře, na které jsme pozorovali nejen nám dobře známé jehnědy, ale i malinké pupeny s červenými květy, které se po opylení stanou lískovými oříšky.

Po obědě jsme si připomněli pondělní pohádku o zamrzlé studánce. Děti proto začaly tvořit sněženky skládáním z papíru, a když už jich bylo opravdu hodně, „položili jsme je na studánku a ta rozmrzla“. Potom Martina četla první příběhy z knížky Jdeme lesem, kterou nám zapůjčila Elenka a poté následovala školička s pracovními listy na procvičení šikmých čar, zrakové vnímání a logického myšlení. V odpoledních hodinách si děti především hrály na pískovišti nebo jezdily na odrážedlech.

Čtvrtek 7.3.2019

Čtvrteční ráno Martina s Olíkem a Mariánkem skládala kartičky přírodního potravinového řetězce a po svačině s Tobíkem připravila pro děti jarní bojovku. Tobík nakreslil mapu se zakreslenými stanovišti, připravili jsme kartičky jarních květin a pozvali jsme děti ke hře. Hrou bylo najít kartičky, pojmenovat rostlinku a pak najít úkol, který jsme plnili.  První dvě stanoviště byla už ve školce. Pak jsme se přesunuli ven, kde bojovka pokračovala. Děti venku plnily třeba takový úkol, aby uvařily pískový dort, nebo jsme si zahrály Škatulata, batulata a Na kočku a myš. Protože bylo příjemné teplé počasí, dali jsme si dnes oběd venku.

Po něm si děti volně hrály na pískovišti, prohlížely si knížky nebo si kreslily. Venku jsme si dali ještě svačinu, ale pak se zatáhlo a přišel velký vítr, tak jsme šli do školky. Děti si zde hrály s autíčky, stavěly autodráhu nebo koleje. Starší děti potom zaujala nabídka předškolácké stolní hry, kterou jsme hráli do konce školkové doby.