Pondělí 18.6.

Téma moře jsme zahájili ranní tvorbou rybek z papíru a kolíčků, které jsme pak ještě ozdobili hýbacíma očima. Děti byly z ryb i z očí nadšené, a tak třeba Benova ryba měla očí asi deset. Když jsme se ve školce sešli všichni, vydali jsme se na procházku na červené kopce. Cestou jsme zkoušeli běhat různými způsoby, napodobovat plavání a chvíli jsme se taky plazili „u dna“. Odpoledne si děti udělaly z pneumatik člunu a věnovaly se rybolovu. Při pojmenovávání ryb jsme se dostali k tomu, které ryby žijí ve sladké a které ve slané vodě. Taky jsme si několikrát zazpívali písničku V moři je místa dost. Pneumatiky se pak z člunů proměnily ve vodní překážkovou dráhu – část bylo třeba zdolat se zacpaný nosem. A kdo nechtěl hrát, se smíchem řekl, že jde na pláž a odkráčel na pískoviště.

Úterý 19.6.

Úterní dopoledne jsme strávili v jedné velké ohradě u beránků, která je na začátku chatové oblasti vedoucí do Králičiny. Zpočátku jsme si tam vyšli s tím, že se na beránky podíváme jen přes ohradu. Ale potkali jsme tam pana majitele, který nás ochotně pustil do zahrady až k přístřešku, kde beránci zrovna odpočívali. Řekl nám i několik zajímavých informací z jejich života. Pan majitel nám také dovolil zůstat v zahradě déle, protože jsme si chtěli beránky namalovat. Děti měly obavu, jak je nakreslit, ale nakonec vznikaly moc hezké obrázky. Dokonce jsme tam panu majiteli pár obrázků nechali. Říkal, že je vyvěsí beránkům do přístřešku, aby se na ně dívali. Pak jsme ještě z dálky pozorovali včelí úly s včelkami, které pan majitel měl zahradě. Odcházeli jsme odtud s pocitem příjemně stráveného dopoledne. Po obědě Martina přečetla v rámci našeho čtrnáctidenního tématu „Moře“ pohádku o malé mořské víle Ariel a první povídání z knížky o Markétce a Míšovi, jak cestují kolem světa. Jejich cesta začala Českou republikou a my si s nimi povídali o tom, co je pro Česko typické. Např. houbaření. Pak jsme se zastavili v Londýně u jejich červených patrových autobusů. Po povídání si děti postavily bunkr a loď, na které jsme všichni pluli do pohádkové země. Po svačině holčičky chtěly být malými mořskými vílami a tak jim Martina pomáhala vyrábět papírové ploutve. Ostatní děti si tvořily z papíru mořské ryby, nebo si vytvořily ze dřeva lodě.

Středa 20.6.

Dnešní dopoledne jsme strávili na dětských veřejných hřištích. Nejdříve si děti hrály na hřišti v Pařezině, pak jsme se šli ještě na hřiště u fotbalového hřiště, kde si děti hlavně užily velké trampolíny. Na zpáteční cestě nás jeden starý pán, krom jiného bývalý skaut, pozval k němu na zahradu, aby dětem ukázal čarodějnici, která na tlesknutí začne hýbat rukama, začnou jí svítit oči a směje se čarodějnickým smíchem. Bylo to neplánované, a nám to zpestřilo dopolední čas. Po obědě se děti sesedly kolem Klárky, která jim četla pohádky na přání. Pak jsme si vyzkoušeli jeden pokus, erozi písku u moře, kdy jsme se pokusili pomocí písku a vody znázornit, jak voda odplavuje písek a na pevninu se vyplavují mušle. Protože byla k dispozici voda, děti toho hned využily a začaly vařit v bahenní kuchyni. V závěru dne si děti kreslily a vystřihovaly.

Čtvrtek 21.6.

Dnešní den jsme se plánovaně a netradičně sešli s rodiči a dětmi na cestě, která vede do Škvorecké obory. Nachystali jsme do batůžků jídlo a vydali jsme na celodenní výlet do Králičiny. Začali jsme svačinkou a pokračovali jsme lesní cestou k mokřadu, u kterého také bylo mraveniště. Připomněli jsme i u něj vývoj mravence, a udělali dva pokusy. Prvním pokusem byl papírový kapesník, který jsme položili na mraveniště, abychom si pak mohli čichnout, zda ucítíme kyselinu mravenčí. Druhým pokusem jsme chtěli zjistit, co mají mravenci rádi. Dali jsme jim na výběr kousek jablíčka, drobky pečiva, cukr a kousky sušenky. Děti pokusem zjistily, že mravencům nejvíce chutná sladké. Pak si děti ještě chvíli kreslily, ale protože už nás vyrušovali komáři, vydali jsme se lesem dál. Další zastávkou byla hra v lese, kdy děti běhaly od stromu ke stromu, na kterých byly uvázány fáborky. Děti po návratu z trasy říkaly průvodkyni barvy fáborků, které si zapamatovaly. Pak už byl hlad, tak jsme si dali oběd, který jsme si nesli v batůžku. Tradičně po jídle Martina dětem přečetla pohádku. Potom už jsme vydali cestou zpátky ještě s jedním zastavením na jablíčko a hrou „Utrhni si bonbónek“, která u dětí měla velký úspěch. Pak už jsme šli kolem beránků přes hlavní silnici do školky, kde děti po výletě odpočívaly buď na koberci u knížek, nebo v houpačkách. Přestože to byl náš první celodenní výlet, děti ho celkem zvládly dobře. Bylo vidět, že jim chybí naše denní rituály (ranní setkání mimo školku, oběd v lese), ale pochvalovaly si nejen hry, ale i zastavení u mokřadu a mraveniště.

Pátek 22.6.

Ráno si děti nejprve hrály s pexesem a geometrickou mozaikou, když jsme se sešli všichni, zabalili jsme křídy a šli jsme ke skalkám, kde je i velká plocha na kreslení mimo silnici. Taky jsme se věnovali počítání okvětních lístků a zahráli si hru na příliv a odliv. Odpoledne se pak točilo kolem tématu lodí a jejich různých pohonů, dokonce jsme hledali analogie s vlaky. Pak jsme vyráběli lodičková origami a plavili se s nimi po našem rozlehlém zahradním oceánu.